Riippuvuuden tunnusmerkit ja niiden vaikutus elämään

Riippuvuus alkoholista on vakava sairaus, joka koskettaa monia suomalaisia. Tunnusmerkkejä sairaudesta ovat muun muassa voimakas halu juoda, kyvyttömyys lopettaa juominen, lisääntyvä sietäminen sekä vieroitusoireiden ilmaantuminen juomattomuuden yhteydessä. Riippuvuus vaikuttaa merkittävästi ihmisen elämään ja voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, sosiaalisia ongelmia sekä taloudellisia vaikeuksia.

Alkoholiriippuvuus vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Pitkään jatkuva runsas juominen voi johtaa erilaisiin terveysongelmiin, kuten maksasairauksiin, hermostovaurioihin, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä erilaisiin syöpiin. Lisäksi alkoholi vaikuttaa mielialaan ja voi aiheuttaa masennusta ja ahdistuneisuutta. Riippuvuuden myötä myös sosiaaliset suhteet kärsivät, ja läheiset voivat joutua kärsimään toisinaan vakavastikin. Taloudelliset ongelmat voivat lisääntyä, kun alkoholin kulutus kasvaa ja kulutuksesta aiheutuu erilaisia velkoja ja laskuja.

Riippuvuuden hoitomahdollisuudet

Riippuvuudesta voi ja kannattaa toipua, ja Kantamo tarjoaa erinomaisen hoitomahdollisuuden alkoholismista kärsiville. Hoidossamme riippuvuus kohdataan sairautena, jota voidaan hoitaa ja josta voi toipua. Hoitomallimme perustuu asiantuntijoiden ammattitaitoon ja päihderiippuvuuden henkilökohtaiseen toipumiskokemukseen. Tämä varmistaa sen, että saatte hoidossamme yksilöllistä ja empaattista huolenpitoa.

Kantamon tarjoama hoito koostuu neljän viikon mittaisesta perushoitojaksosta sekä 11 kuukauden mittaisesta jatkohoidosta. Perushoitojakson aikana saatte intensiivistä hoitoa ja tukea raitistumisen tueksi. Jatkohoitovaiheessa keskitytään vahvistamaan saavutettua raittiutta ja tarjoamaan tukea päihteettömään elämäntapaan siirtymisessä. Jatkohoidon aikana käytämme Kantamon mobiilisovellusta, joka on ladattavissa ilmaiseksi sovelluskaupoista. Sovellus tarjoaa tietoa päihderiippuvuudesta sekä tukea raittiudessa. Se on käytettävissänne aina ja kaikkialla, tukien teitä matkalla kohti terveempää ja päihteetöntä elämää.

Alkoholismi on sairaus, josta voi toipua. Kantamossa tarjoamme teille tarvittavan hoidon ja tuen raittiuden saavuttamiseksi. Jokainen teistä ansaitsee mahdollisuuden parempaan elämään ilman riippuvuuden taakkaa. Ota yhteyttä meihin jo tänään, ja aloitetaan yhdessä matka kohti terveyttä ja toipumista.