Päihdekuntoutusta päihdehoitokeskus Kantamossa

Päihderiippuvuus on vakava ongelma, joka vaikuttaa monien ihmisten elämään. Päihteiden käytöstä aiheutuvat haitat voivat ulottua terveyteen, ihmissuhteisiin ja jopa taloudelliseen tilanteeseen. Tässä artikkelissa tutustumme päihdehoitokeskus Kantamon tarjoamaan päihdekuntoutukseen, joka on suunniteltu auttamaan päihderiippuvaisia ja heidän läheisiään takaisin terveeseen ja tasapainoiseen elämään.

Päihdekuntoutuksessa on tärkeää ottaa huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat. Hoidon lähtökohtana on päihderiippuvuuden tunnistaminen ja siihen liittyvien syiden selvittäminen yksilöllisessä terapiassa. Terapian tarkoituksena on auttaa päihderiippuvaista ymmärtämään omaa riippuvuuttaan, sen vaikutuksia ja antamaan työkaluja päihteettömään elämään. Päihdehoitokeskus Kantamon ammattitaitoinen hoitohenkilökunta tukee ja ohjaa päihderiippuvaista koko kuntoutusprosessin ajan, tavoitteena pysyvä muutos elämäntavoissa ja päihteettömyydessä.

Tukea myös läheisille

Päihderiippuvuus vaikuttaa läheisiin ja perheeseen monin eri tavoin. Kantamon päihdehoitokeskuksessa ymmärretään läheisten tärkeä rooli kuntoutusprosessissa ja tarjotaan myös heille erityistä tukea. Läheisillä on mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmiin, saada psykologista tukea sekä opastusta päihteettömien elämäntapojen omaksumisessa.

Hoidon edetessä keskuksessa on vahva painotus jälkihoidossa, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kuntoutusprosessista saadut tulokset säilyvät arjessa. Jatkohoito sisältää viikoittaiset ryhmätapaamiset sekä Kantamon mobiilisovelluksen kautta saadun tuen. Kantamon päihdehoitokeskus pitää tärkeänä yhteistyötä jälkihoidon aikana päihderiippuvaisen, läheisten ja tarvittaessa muiden tukiverkostoon kuuluvien tahojen kanssa.

Haluamme muistuttaa, että päihderiippuvuudesta voi toipua, ja Päihdehoitokeskus Kantamo on sitoutunut tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa ja tukea jokaiselle asiakkaalleen. Ota rohkeasti yhteyttä ja aloita matkasi kohti päihteetöntä elämää yhdessä meidän kanssamme!

Aiheeseen liittyvät artikkelit