Mielenterveysongelmien merkitys päihdehoidossa

Mielenterveysongelmat ovat yleisiä päihderiippuvuuden taustalla. Monesti päihteiden käyttö on tapa käsitellä henkistä tuskaa, masennusta tai ahdistusta. Tämän vuoksi päihdehoidossa on tärkeää kiinnittää huomiota myös mielenterveysongelmiin.

Päihdehoitokeskuksessamme Kantamossa me ymmärrämme tämän yhteyden ja tarjoamme kokonaisvaltaista hoitoa, joka ottaa huomioon sekä päihderiippuvuuden että siihen mahdollisesti liittyvät mielenterveysongelmat. Tarjoamme asiantuntijoidemme ohjausta ja tukea päihderiippuvaisten läheisille, jotta jokainen saa tarvitsemansa avun. Tavoitteemme on auttaa potilaitamme toipumaan päihderiippuvuudesta sekä vahvistamaan mielenterveyttään.

Haasteet päihdehoidon yhteiskunnallisessa näkökulmassa

Päihdehoidon haasteet eivät rajoitu ainoastaan yksilöön, vaan ne ovat myös osa laajempaa yhteiskunnallista ilmiötä. Päihderiippuvuus aiheuttaa usein merkittäviä ongelmia niin yksilön terveydelle kuin yhteiskunnallekin.

Kantamo sitoutuu osaltaan vastaamaan näihin haasteisiin tarjoamalla laadukasta päihdehoitoa. Kunnan maksusitoumukset, vakuutusyhtiöiden maksut sekä työnantajan ohjaus mahdollistavat sen, että hoitoon pääsee välittömästi. Päihderiippuvaisen ei tarvitse olla itse motivoitunut raitistumaan hakeutuakseen hoitoon Kantamoon. Pyrkimyksemme on tarjota välitöntä apua ja tukea päihdeongelman kanssa kamppaileville yksilöille ja heidän läheisilleen.

Hoitojaksot eri vaiheissa

Kantamon päihdehoidossa potilaat käyvät neljän viikon mittaisen perushoitojakson, joka muodostaa vahvan pohjan toipumiselle. Tämän jälkeen seuraa 11 kuukauden jatkohoito, jonka aikana potilaat saavat tarvitsemaansa tukea ja seurantaa.

Tärkeänä osana jatkohoitoa on Kantamon mobiilisovellus, jonka avulla potilaat voivat jatkaa raittiuttaan ja saada lisätukea päivittäisessä elämässään. Sovellus tarjoaa tietoa päihderiippuvuudesta sekä helpottaa yhteydenpitoa hoitohenkilökuntaan. Jatkohoidon aikana haluamme tukea potilaitamme vahvistamaan toipumistaan ja pysymään raittiina myös hoitojaksojen jälkeen.