Mielenterveysongelmien hoito päihdehoidon osana

Monet päihderiippuvuudesta kärsivät henkilöt kohtaavat samanaikaisesti mielenterveysongelmia. Päihdehoidossa onkin tärkeää ottaa huomioon näiden kahden sairauden yhteys ja tarjota kokonaisvaltaista hoitoa, joka kattaa sekä päihderiippuvuuden että mielenterveysongelmat. Päihdehoitokeskus Kantamo on erikoistunut tällaiseen hoitoon ja tarjoaa asiakkailleen räätälöityä hoitoa päihderiippuvuuden ja mielenterveysongelmien yhdistelmään.

Päihdehoitokeskus Kantamo ymmärtää päihderiippuvuuden ja mielenterveysongelmien monitahoisuuden. Keskuksemme asiantuntijat kohtaavat päivittäin tämänkaltaisia haasteita ja pystyvät tarjoamaan tehokasta hoitoa. Hoitotavoitteemme on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan raittius sekä parantamaan mielenterveyttään. Tämä saavutetaan yksilöllisellä hoitosuunnitelmalla, johon sisältyvät päihdehoidon peruskurssi sekä jatkohoito.

Päihderiippuvuuden ja mielenterveysongelmien yhdistelmän hoito

Päihderiippuvuuden ja mielenterveysongelmien yhdistelmä on monimutkainen sairauden muoto, jonka hoitaminen edellyttää erityisosaamista. Kantamon päihdehoitomalli perustuu ehdottomaan luottamukseen ja hoitosuhteen vahvistamiseen, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen hoidon. Hoidossa keskitymme päihdehoidon ohella myös mielenterveysongelmien hoitoon, jotta voimme tukea asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti heidän toipumisessaan.

Mielenterveysongelmien osalta hoitoon sisältyy erilaisia terapiamuotoja, kuten yksilö- ja ryhmäterapiaa sekä tarvittaessa lääkehoitoa. Kantamon tiimi koostuu sote-alan ammattilaisista, joilla on sekä pätevyys että henkilökohtainen toipumiskokemus päihderiippuvuudesta. Heillä on tietoa ja osaamista mielenterveysongelmien hoitamisessa päihdehoidon rinnalla. Tämä antaa heille ainutlaatuisen kyvyn ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja auttaa heitä saavuttamaan parempi elämänlaatu.

Kokonaisvaltaista hoitoa ja tukea päihderiippuvuuden ja mielenterveysongelmien yhdistelmään

Kantamon tarjoamassa hoidossa päihderiippuvuuden ja mielenterveysongelmien yhdistelmä kohdataan sairautena, josta voi toipua. Hoidossa keskitymme tarjoamaan asiakkaillemme paitsi päihdehoitoa, myös tukea ja työkaluja mielenterveysongelmien hallintaan ja paranemiseen. Yhdessä asiakkaan kanssa luomme yksilöllisen hoitosuunnitelman, joka sisältää tarvittavat terapiamuodot sekä tarvittaessa lääkehoidon.

Päihderiippuvuuden ja mielenterveysongelmien hoito päihdehoitokeskus Kantamossa on laadukasta ja ammattitaitoista. Huomioimme asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet sekä tarjoamme tukea ja ohjausta läheisille. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme matkalla kohti raittiutta ja parempaa mielenterveyttä, jotta he voivat elää täysipainoista ja onnellista elämää.