Mitä on päihdeterapia?

Päihdeterapia on hoitomuoto, joka on suunniteltu auttamaan päihderiippuvaisia ihmisiä saavuttamaan toipuminen ja elämään raittiina. Se eroaa perinteisestä päihdehoidosta siinä mielessä, että se keskittyy enemmän yksilön henkilökohtaisten syiden ja taustatekijöiden ymmärtämiseen, joiden kautta riippuvuus on kehittynyt. Päihdeterapian tavoitteena on auttaa potilaita käsittelemään ja purkamaan näitä taustalla olevia ongelmia.

Kantamo, päihdehoitokeskuksemme, tarjoaa päihdeterapiaa päihde- ja peliriippuvuudesta kärsiville sekä heidän läheisilleen. Koulutetut asiantuntijamme ovat käytettävissä luottamuksellisesti joka päivä auttaakseen teitä näissä haastavissa tilanteissa. Meidän tavoitteenamme on tarjota päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen apua ja tukea kaikissa aihetta koskevissa asioissa.

Miten päihdeterapia eroaa perinteisestä hoidosta?

Päihdeterapia eroaa perinteisestä päihdehoidosta siinä, että se lähestyy riippuvuutta monipuolisemmin ja syvällisemmin. Perinteisessä hoidossa päihderiippuvuutta käsitellään pääasiassa fyysisen riippuvuuden näkökulmasta, kun taas päihdeterapiassa tarkastellaan myös psykologisia, sosiaalisia ja emotionaalisia tekijöitä, jotka liittyvät riippuvuuden kehittymiseen ja ylläpitämiseen.

Päihdeterapian lähestymistapa voi vaihdella yksilöllisesti jokaiselle potilaalle, mutta se voi sisältää erilaisia hoitomenetelmiä, kuten yksilöterapiaa, ryhmäterapiaa, perheterapiaa ja kuntouttamista. Päihdeterapian avulla pyritään paitsi auttamaan potilaita vieroituksessa ja raittiuden ylläpitämisessä, myös tukemaan heitä koko elämäntapamuutoksen prosessissa.

Kantamo tarjoaa päihderiippuville henkilöille räätälöityä päihdeterapiaa, jossa otetaan huomioon jokaisen yksilön tarpeet ja tilanne. Meidän asiantuntijamme auttavat päihderiippuvaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan hoitosuunnitelmansa, joka voi sisältää erilaisia terapiamuotoja ja tukijärjestelyitä. Päihdeterapia on osa kokonaisvaltaista hoitoamme, jossa keskitymme henkilökohtaiseen kasvuun ja toipumiseen päihderiippuvuudesta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit