Päihdeterapia auttaa päihteiden käytön lopettamisessa

Kun päihteiden käyttö alkaa hallita elämääsi, on tärkeää hakea apua. Kantamo tarjoaa päihdehoitokeskuksena kattavia hoitopalveluita päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen. Päihdeterapia on yksi tehokas tapa auttaa päihderiippuvuudesta kärsiviä ihmisiä pääsemään eroon päihteiden käytöstä ja aloittamaan uuden, terveellisen elämän.

Miten päihdeterapia toimii?

Päihdeterapia on yksilöllinen prosessi, joka suunnitellaan huomioiden jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tilanteen. Terapia voi koostua erilaisista menetelmistä ja työkaluista, ja se pohjautuu vahvaan ammatilliseen osaamiseen ja tutkittuun tietoon päihderiippuvuuden hoidosta.

Ensimmäisessä vaiheessa terapeutti tekee perusteellisen arvioinnin päihderiippuvuuden vakavuudesta ja henkilön fyysisestä ja psyykkisestä tilasta. Tämän jälkeen laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa määritetään tavoitteet ja keinot päihteiden käytön lopettamiseksi ja pysyvän raittiuden ylläpitämiseksi.

Päihdeterapian hyödyt

Päihdeterapia tarjoaa useita hyötyjä päihteiden käytön lopettamisessa. Ensinnäkin, terapiassa saatte tukea ja ohjausta päihderiippuvuuden syiden ja seurausten ymmärtämiseen. Tämä auttaa tunnistamaan, miksi päihteiden käyttö on päässyt hallitsemaan elämäänne ja miten voitte päästä siitä eroon.

Toiseksi, terapiassa opitte uusia keinoja käsitellä vaikeita tilanteita ja tunteita ilman päihteitä. Usein päihteitä käytetään itsehoitokeinona tai tapana selviytyä stressistä ja ahdistuksesta. Terapian avulla opitte terveellisempiä ja kestävämpiä tapoja huolehtia itsestänne ja käsitellä elämän haasteita.

Asiantuntijoidemme tuki

Kantamossa meillä on kokeneita ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet päihdeterapiaan. He ovat käsitelleet lukuisia päihderiippuvaisia ihmisiä ja auttaneet heitä päihteiden käytön lopettamisessa ja raittiuden ylläpitämisessä.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan luottamuksellista tukea ja ohjausta päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen. Meillä on vaihtoehtoisia hoitomuotoja, jotka pohjautuvat tutkittuun tietoon ja näyttöön päihderiippuvuuden hoidosta. Kantamo haluaa olla kumppaninne matkalla kohti terveempää ja tasapainoisempaa elämää ilman päihteitä.