Päihdehoidon eri rahoitusvaihtoehdot

Kun päihderiippuvuus on päässyt vaikuttamaan elämään, on tärkeää hakea apua ja hoitoa mahdollisimman pian. Hoitoon hakeutuminen saattaa kuitenkin herättää kysymyksiä rahoitukseen liittyen. Onneksi päihdehoitoon on tarjolla useita eri rahoitusvaihtoehtoja, jotta jokainen, joka tarvitsee apua, voi saada sen ilman taloudellisia esteitä. Kantamo tarjoaa päihdehoidon, joka on mahdollista rahoittaa itse, kunnan maksusitoumuksella, vakuutusyhtiön kustantamana tai työnantajan hoitoon ohjaamana.

Päihdehoito itsemaksavana

Kantamo tarjoaa päihdehoitoa myös itsemaksavana vaihtoehtona. Tämä tarkoittaa, että asiakas voi maksaa hoitonsa itse ilman ulkopuolista rahoitusta. Itsemaksavana asiakkaana saat hoitoa ilman pitkiä jonotusaikoja, ja voit aloittaa hoidon heti, kun siihen on tarve. Itsemaksavan asiakkaan ei tarvitse odottaa, että esimerkiksi kunnan maksusitoumus tai vakuutusyhtiön päätös hoitokustannusten kattamisesta saapuu.

Kantamon itsemaksavan hoidon hinta koostuu useista eri tekijöistä, kuten hoidon kestosta ja tarvittavien palveluiden määrästä. Hinnan saamiseksi kannattaa ottaa yhteyttä Kantamon asiakaspalveluun, josta saat tarkempia tietoja. Itsemaksavana asiakkaana sinulla on myös mahdollisuus saada Kelan myöntämää kuntoutusrahaa, mikäli täytät Kelan myöntämät kriteerit. Kuntoutusraha voi osaltaan helpottaa päihdehoidon itsemaksulla kattamista.

Kunnan maksusitoumuksella päihdehoitoon

Jos haluat hakeutua päihdehoitoon kunnan maksusitoumuksella, on tärkeää ottaa yhteyttä oman kuntasi päihdepalveluihin. Kunnan sosiaalitoimessa sinulle annetaan tarvittavat ohjeet ja tiedot siitä, miten hoitoon hakeutuminen kunnan maksusitoumuksella tapahtuu. Päihdehoitoon hakeutuminen kunnan kustantamana vaihtoehtona voi olla hyvä vaihtoehto, jos oma taloudellinen tilanne ei mahdollista itsemaksavaa hoitoa.

Kun haet päihdehoitoon kunnan maksusitoumuksella, prosessi voi vaatia hieman enemmän aikaa. Kunnan sosiaalityöntekijä arvioi asiakkaan hoidon tarpeen ja tekee päätöksen maksusitoumuksen myöntämisestä. Tämän jälkeen asiakas voi hakeutua hoitoon Kantamoon. Kannattaa aina muistaa, että avun hakeminen on tärkeintä, ja kunnan maksusitoumus voi tarjota mahdollisuuden saada tarvitsemansa hoito, vaikka oma taloudellinen tilanne olisi heikko.