Päihdehoidon merkitys ja vaikutus

Päihdehoidolla on suuri merkitys päihderiippuvaisten elämänlaadun parantamisessa ja riippuvuuden voittamisessa. Riippuvuus on sairaus, joka vaikuttaa ihmisen fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Päihdehoidon tavoitteena on auttaa riippuvaisia toipumaan ja elämään raittiina sekä palauttamaan heidän elämänsä tasapaino.

Kantamo tarjoaa päihderiippuvaisille yksilöllistä hoitoa, joka perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Hoitomallimme sisältää neljän viikon mittaisen perushoitojakson sekä 11 kuukauden jatkohoidon. Perushoitojaksolla keskitytään riippuvuuden fyysisiin ja psyykkisiin vaikutuksiin ja pyritään tukemaan päihderiippuvaista raittiuteen. Jatkohoito tarjoaa tukea ja ohjausta raittiuden ylläpitämiseksi pitkällä aikavälillä.

Päihderiippuvaisen tukeminen läheisissä suhteissa

Päihderiippuvuus vaikuttaa laajasti myös päihderiippuvaisen läheisiin. Läheisten tuki ja ymmärrys ovat tärkeitä tekijöitä päihderiippuvaisen toipumisessa. Kantamo ymmärtää tämän ja tarjoaa hoitomallissaan tukea myös päihderiippuvaisten läheisille.

Läheisten tukemisessa päihdehoidossa on tärkeää tarjota riittävästi tietoa päihderiippuvuudesta sekä keinoja läheisten omien voimavarojen vahvistamiseksi. Kantamon mobiilisovellus on yksi hyödyllinen työkalu, joka tukee läheisiä päihderiippuvaisen kuntoutumisessa. Sovellus tarjoaa tietoa päihderiippuvuudesta, ohjeita läheisille ja mahdollisuuden kommunikoida muiden läheisten kanssa.

Saatavilla oleva päihdehoito ja hakeminen Kantamoon

Yksi päihdehoidon tärkeimmistä näkökohdista on sen saatavuus ja joustavuus. On tärkeää, että päihderiippuvainen saa apua välittömästi, kun hän on valmis hakemaan hoitoa. Kantamoon hoitoon tuleminen ei edellytä itsemotivaatiota raitistumiseen, vaan riittää, että päihderiippuvainen on suostuvainen tulemaan Kantamoon.

Kantamo tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja päihdehoitoon hakemiseen. Hoitoon voi hakeutua itsemaksavana, kunnan maksusitoumuksella, vakuutusyhtiön maksamana tai työnantajan hoitoon ohjaamana. Tavoitteenamme on varmistaa, että kaikilla, jotka tarvitsevat apua päihderiippuvuuden voittamiseksi, on mahdollisuus saada sitä.

Kuulemme mielellämme kysymyksiä ja tarjoamme tukea päihderiippuvaisille sekä heidän läheisilleen. Tarjoamme hyväksyvän ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja kuulluksi. Toivotamme sinut tervetulleeksi Kantamoon, missä voimme auttaa sinua voittamaan päihderiippuvuuden ja elämään raittiina.

Aiheeseen liittyvät artikkelit