Alkoholismin vaikutus mielenterveyteen

Alkoholismi on vakava päihderiippuvuuden muoto, joka vaikuttaa merkittävästi mielenterveyteen ja elämänlaatuun. Alkoholinkäyttö voi aiheuttaa monenlaisia mielenterveyteen liittyviä ongelmia, kuten masennusta, ahdistusta, psykooseja ja unihäiriöitä. Alkoholin vaikutus aivoihin ja hermostoon on merkittävä, ja sen pitkäaikainen käyttö voi johtaa pysyviin muutoksiin aivojen rakenteessa ja toiminnassa. Näiden muutosten seurauksena alkoholismi voi aiheuttaa vakavia mielenterveysongelmia, jotka vaikuttavat hoidon tarpeeseen ja menestykseen.

Alkoholismin hoito Kantamossa perustuu yksilölliseen lähestymistapaan, joka ottaa huomioon sekä fyysiset että psyykkiset tarpeet. Kantamossa uskomme, että päihderiippuvuus on sairaus, josta voi toipua. Tämä näkemys ohjaa kaikkea toimintaamme, ja hoitomallimme keskittyy ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Käytämme monipuolisia hoitokeinoja, kuten terapiaa, vertaistukea ja lääkitystä, tarjotaksemme parhaan mahdollisen avun päihderiippuvaisille.

Perheen rooli alkoholismin hoidossa

Alkoholismi vaikuttaa usein koko perheeseen, ja läheisten tuki on tärkeä osa hoitoa. Kantamossa ymmärrämme, että päihderiippuvaisen läheiset tarvitsevat myös tukea ja apua selviytyäkseen tilanteesta. Tarjoamme perheenjäsenille neuvontaa ja vertaistukea, jotta he voivat paremmin ymmärtää päihderiippuvuutta ja oppia keinoja sen kanssa elämiseen.

Perheen rooli hoidossa on tärkeä osa päihderiippuvaisen toipumista. Perheen tuki ja ymmärrys voi auttaa päihderiippuvaista sitoutumaan hoitoon ja pysymään raittiina. Kantamossa järjestämme myös perheterapiatunteja ja perhetyöskentelyä, jotta perheenjäsenet voivat käsitellä yhdessä päihderiippuvuuteen liittyviä haasteita ja löytää keinoja niiden voittamiseksi.

Kantamon hoitomalli ja tukipalvelut

Kantamon tarjoama hoito alkoholismiin perustuu neljän viikon mittaiseen perushoitojaksoon sekä 11 kuukauden jatkohoitoon. Perushoitojaksolla päihderiippuvainen saa intensiivistä hoitoa, johon kuuluu yksilö- ja ryhmäterapiaa, lääkitystä tarvittaessa, sekä monipuolista tukiverkostoa. Tavoitteenamme on tarjota päihderiippuvaiselle turvallinen ja kannustava ympäristö, jossa hän voi keskittyä toipumiseen ja raitistumiseen.

Jatkohoidon aikana päihderiippuvaat saavat tukea ja ohjausta Mobiilisovelluksemme kautta. Sovellus tarjoaa tietoa päihderiippuvuudesta sekä työkaluja raittiuden ylläpitämiseen. Kantamon mobiilisovellus on helppokäyttöinen ja ilmainen ladattavissa sovelluskaupoista. Jatkohoidon aikana päihderiippuvaiset voivat myös osallistua jatkotapaamisiin ja saada vertaistukea toisiltaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että päihderiippuvuus vaikuttaa merkittävästi mielenterveyteen ja elämänlaatuun. Kantamon tarjoama hoito ja tukipalvelut ovat suunniteltu tukemaan päihderiippuvaisten toipumista ja auttamaan heitä palaamaan terveeseen ja tasapainoiseen elämään.

Aiheeseen liittyvät artikkelit