Päihderiippuvaisen hoito: Tulevaisuus päihdeongelman ratkaisemisessa

Päihdeongelma on vakava ja monimutkainen ilmiö, joka vaikuttaa paitsi päihderiippuvaiseen itseensä, myös hänen läheisiinsä. On tärkeää ymmärtää, että päihderiippuvuus on sairaus, josta voi toipua. Kantamon hoito- ja tukipalvelut tarjoavat käytännön ratkaisuja päihdeongelman hoitoon sekä tukea päihderiippuvaisen läheisille.

Päihdeongelmaan liittyy usein monia eri tekijöitä, kuten biologisia, psyykkisiä ja sosiaalisia elementtejä. Siksi hoito onnistuu parhaiten monoammatillisessa tiimissä, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista. Kantamon hoitohenkilökunta on erittäin ammattitaitoista ja empaattista. Jokaisella jäsenellämme on sote-alan koulutuksen lisäksi henkilökohtainen toipumiskokemus päihderiippuvuudesta.

Tukea läheisille: Voimaantuminen ja yhteisöllisyys

Päihderiippuvaisen läheiset tarvitsevat myös tukea ja hoitoa, koska heidän elämänsä on usein vahvasti sidoksissa päihderiippuvaisen ongelmaan. Kantamo ymmärtää läheisten merkityksen päihdeongelman ratkaisemisessa ja tarjoaa heille erilaisia tukipalveluja.

Yksi keskeinen osa päihderiippuvaisen läheisten tukemista on voimaantuminen. Tuemme läheisiä vahvistamalla heidän osallisuuttaan ja rooliaan hoidossa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi vertaistukiryhmien kautta, joissa läheiset voivat jakaa kokemuksiaan ja saada vertaistukea samassa tilanteessa olevilta henkilöiltä. Lisäksi tarjoamme neuvontaa ja ohjausta läheisille, jotta he ymmärtävät paremmin päihdeongelman luonteen ja siihen liittyvät mahdolliset ratkaisut.

Auta meitä auttamaan: Hoitoon hakeutuminen ja tukipalvelujen saatavuus

Kantamon hoitomallissa päihderiippuvainen voi hakeutua hoitoon heti, oli hän sitten itsemaksava, kunnan maksusitoumuksella tai työnantajan ohjaamana. On tärkeää, että apu on saatavilla välittömästi. Päihderiippuvaisen ei tarvitse olla itse motivoitunut raitistumaan hoitoon tullessaan. Riittää, että hän on suostuvainen tulemaan Kantamoon hoitoon.

Lisäksi tarjoamme päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen maksuttoman mobiilisovelluksen, joka tukee hoitoa ja raittiutta. Mobiilisovellus sisältää tietoa päihderiippuvuudesta sekä erilaisia hyödyllisiä työkaluja ja harjoituksia päihteettömyyden tukemiseksi. Haluamme olla tukena päihdeongelman ratkaisemisessa niin hoitomme aikana kuin sen jälkeenkin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit