Mitä on päihderiippuvuuden hoito?

Päihderiippuvuuden hoito on prosessi, joka auttaa päihderiippuvaisia voittamaan riippuvuutensa ja löytämään uuden, terveemmän elämäntavan. Kantamo on alan johtava päihdehoitokeskus, joka tarjoaa ammattilaisten tukea ja hoitoa päihderiippuvaisille sekä heidän läheisilleen.

Hoidon tarkoituksena on auttaa asiakkaitamme vapautumaan päihteiden aiheuttamasta negatiivisesta kierteestä ja löytämään kestäviä ratkaisuja jokapäiväiseen elämäänsä. Ammattitaitoinen henkilöstömme ymmärtää päihderiippuvuuden monitahoisuuden ja tarjoaa asiakkaille yksilöllisesti räätälöityjä hoitovaihtoehtoja.

Miten päihderiippuvuuden hoito voi auttaa?

Päihderiippuvuus voi vaikuttaa merkittävästi yksilön fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kantamossa ymmärrämme tämän ja uskomme, että ammattilaistemme osaaminen ja kokemus voivat auttaa asiakkaitamme voittamaan riippuvuudet ja palauttamaan tasapainon elämäänsä.

Hoidon alussa jokainen asiakas saa yksilöllisen hoitosuunnitelman, jossa otetaan huomioon heidän yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Hoitosuunnitelman avulla ohjaamme asiakasta vaiheittain eteenpäin kuntoutusprosessissa, joka voi sisältää erilaisia hoitomuotoja, kuten lääketieteellistä tukea, terapiaa, vertaistukea ja sosiaalista kuntoutusta. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme pääsemään eroon päihteiden käytöstä, oppimaan uusia voimavaroja ja taitoja sekä luomaan tervettä elämää päihderiippuvuuden jälkeen.

Avun tarjoaminen myös läheisille

Kantamo uskoo vahvasti, että päihderiippuvuuden hoidossa on tärkeää tukea myös asiakkaiden läheisiä. Ymmärrämme, että päihderiippuvaisen läheiset voivat kokea suurta huolta ja stressiä tilanteesta, ja heilläkin voi olla tarve saada apua ja tukea.

Tämän vuoksi tarjoamme päihderiippuvaisten läheisille selkeät ja konkreettiset tukipalvelut. Läheiset voivat osallistua vertaistukiryhmiin sekä saada ohjausta ja neuvontaa ammattilaisiltamme. Tavoitteenamme on auttaa myös läheisiä selviytymään päihderiippuvuuden aiheuttamista haasteista ja antaa heille työkaluja ja tietoa, jotta he pystyisivät parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan päihderiippuvaista läheistään.