Päihderiippuvuuden vaikutukset perheeseen

Päihderiippuvuus on vakava ongelma, joka vaikuttaa merkittävästi myös läheisiin. Perheenjäsenet joutuvat usein kohtaamaan erilaisia haasteita ja vaikeuksia päihderiippuvaisen läheisen käyttäytymisen ja riippuvuuden aiheuttamien ongelmien vuoksi. Päihdeongelma perheessä voi heijastua monin eri tavoin, kuten taloudellisina vaikeuksina, jatkuvana huolena ja pelkona, sekä henkisenä ja fyysisenä rasituksena. Onkin tärkeää, että päihderiippuvuuden hoito huomioi myös läheisten tarpeet ja tarjoaa heille tukea ja apua.

Kantamo ymmärtää päihderiippuvuuden haitalliset vaikutukset perheeseen ja tarjoaa kokonaisvaltaista hoitoa perheen näkökulmasta. Hoitomme tavoitteena on tukea läheisiä ymmärtämään päihderiippuvuutta sairautena sekä antaa heille työkaluja ja voimavaroja käsitellä omia tunteitaan ja tarpeitaan. Tarjoamme erilaisia tukipalveluita läheisille, kuten vertaistukea, ohjausta ja neuvontaa sekä perheterapiaa. Haluamme auttaa perheitä pääsemään eroon päihderiippuvuuden aiheuttamista taakoista ja vahvistamaan läheisyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Päihderiippuvuuden hoito perheen tukemisena

Kantamon hoitomalli perustuu käytännönläheiseen ja yksilölliseen lähestymistapaan. Hoitotiimimme koostuu ammattitaitoisista ja empaattisista hoitohenkilökunnan jäsenistä, joilla on oma toipumiskokemus päihderiippuvuudesta. Tämä auttaa heitä ymmärtämään päihderiippuvuuden monimutkaisuutta ja tarjoamaan hoitoa, joka todella vastaa päihderiippuvaisen ja hänen läheistensä tarpeisiin.

Päihderiippuvuuden hoidossa läheisten tukeminen ja osallistuminen on keskeistä. Kantamossa pyrimme aktiivisesti saamaan läheiset mukaan hoitoprosessiin ja tarjoamme erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla he voivat vahvistaa omaa hyvinvointiaan ja oppia käsittelemään päihderiippuvuuden aiheuttamia haasteita. Yksi tärkeä tuki läheisille on perheterapia, jossa käsitellään perhesuhteisiin ja kommunikaatioon liittyviä teemoja. Perheterapiassa pyritään parantamaan perheenjäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja ymmärrystä, sekä tukemaan perhettä raittiuden tiellä.

Hoidon jatkuvuus ja tuki päihderiippuvuuden voittamiseksi

Kantamon hoito-ohjelma koostuu neljän viikon mittaisesta perushoitojaksosta sekä 11 kuukauden jatkohoidosta. Perushoitojakson tavoitteena on päihteettömyyden saavuttaminen ja motivoituminen jatkohoitoon. Jatkohoidon tukemiseksi käytämme Kantamon kehittämää mobiilisovellusta, joka tarjoaa käyttäjälle tietoa päihderiippuvuudesta sekä tukea raittiuden ylläpitämiseksi.

Jatkohoidon aikana päihderiippuvainen saa monipuolista tukea ja ohjausta Kantamon ammattitaitoiselta hoitotiimiltä. Tapaamisten ja terapioiden lisäksi käytämme myös uusia teknologisia ratkaisuja, kuten etäkonsultaatioita ja online-ryhmäterapiaa. Haluamme varmistaa, että päihderiippuvaiset ja heidän läheisensä saavat tukea ja apua tarpeen mukaan, olipa heidän sijaintinsa tai tilanteensa millainen tahansa.