Kun puhumme päihderiippuvuudesta, usein keskustelu kohdistuu päihderiippuvaiseen itseensä. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että päihderiippuvuus vaikuttaa myös läheisiin ja perheenjäseniin. Kantamo, Suomen johtava päihdehoitokeskus, tarjoaa ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista tukea päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen. Tämän artikkelin tarkoituksena on valottaa päihderiippuvuutta läheisten näkökulmasta ja esitellä, miten Kantamo voi auttaa perheenjäseniä tämän vaikean tilanteen keskellä.

Läheisyys on avainasemassa päihderiippuvuuden hoidossa

Päihderiippuvuuden vaikutukset ulottuvat paljon laajemmalle kuin vain päihderiippuvaiseen itseensä. Läheiset kärsivät usein huomattavasti päihderiippuvuuden aiheuttamista ongelmista. Onkin tärkeää tunnistaa ja ymmärtää päihderiippuvuuden vaikutukset läheiskeskeisestä näkökulmasta. Kantamon päihdehoitokeskus kattaa läheisille suunnatun tuen päihderiippuvuuden hoidon yhteydessä, sillä läheisyys on avainasemassa niin päihderiippuvaisen toipumisessa kuin koko perheen hyvinvoinnissa.

Läheisten tuki: Ammattitaitoista apua ja vertaistukea

Kantamo tarjoaa läheisilleen ammattitaitoista apua ja vertaistukea päihderiippuvuuden käsittelyyn. Päihdehoitokeskuksessamme läheiset pääsevät osallistumaan erilaisiin terapia- ja tukiryhmiin, joissa he voivat jakaa kokemuksiaan ja saada tukea samankaltaisessa tilanteessa olevilta. Läheisten on tärkeää saada tilaisuus käsitellä omaa rooliaan päihderiippuvuuden lieveilmiöiden keskellä ja oppia suhtautumaan tilanteeseen rakentavalla tavalla.

Lisäksi Kantamo tarjoaa läheisille myös yksilöllistä tukea ja ohjausta. Ammattitaitoiset työntekijämme auttavat läheisiä ymmärtämään päihderiippuvuuden mekanismeja sekä tarjoavat käytännönläheisiä työkaluja päivittäisen elämän haasteiden kohtaamiseen. Ymmärryksen ja tiedon lisääntyessä läheiset voivat rakentaa itselleen vahvempaa tukiverkostoa ja oppia asettamaan omia rajojaan päihderiippuvuutta kohtaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit