Päihderiippuvuus läheisten näkökulmasta

Päihderiippuvuuden vaikutukset ulottuvat usein myös läheisiin, jotka joutuvat kohtaamaan päihderiippuvaisen käyttäytymistä sekä sen aiheuttamia seurauksia. Läheiset voivat kokea huolta, syyllisyyttä, häpeää ja voimattomuutta nähdessään läheisensä kamppailevan päihteiden kanssa. Tästä syystä päihdetyön tulisi kiinnittää erityistä huomiota myös läheisiin ja tarjota heille tukea.

Kantamo ymmärtää päihderiippuvuuden vaikutukset läheisten näkökulmasta ja tarjoaa hoidossaan apua myös heille. Tärkeää on, että läheisillä on mahdollisuus jakaa oma kokemuksensa ja saada tukea vertaistukiryhmissä. Näiden ryhmien avulla he voivat käsitellä tunteitaan ja saada tärkeää tietoa päihderiippuvuudesta sekä sen hoidosta.

Vertaistuen merkitys päihderiippuvuuden hoidossa

Päihderiippuvuudesta toipuminen on prosessi, jossa vertaistuki voi olla merkittävässä roolissa. Kantamon hoitomallissa läheisillä on mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmiin, joissa he voivat jakaa kokemuksiaan ja saada tukea samankaltaisissa tilanteissa olevilta ihmisiltä. Vertaistuki auttaa läheisiä ymmärtämään, että he eivät ole yksin ongelmiensa kanssa ja että toipuminen on mahdollista.

Kantamo tarjoaa läheisille myös tietoa päihderiippuvuudesta ja sen hoidosta. Tarjoamme neuvontaa ja opastusta päihderiippuvuuteen liittyvissä asioissa, jotta läheiset voivat paremmin ymmärtää läheisensä tilannetta ja osallistua aktiivisesti heidän hoitoonsa. Tieto ja ymmärrys ovat avainasemassa, kun läheiset pyrkivät tukemaan päihderiippuvaista toipumisprosessissa.

Perheen tukeminen päihderiippuvuuden keskellä

On tärkeää, että päihderiippuvaisen läheiset saavat tarvitsemaansa tukea ja apua. Kantamo pyrkii tarjoamaan tukea myös perheille, jotka toipuvat päihderiippuvuuden aiheuttamista traumoista. Perheen tuki on merkittävä osa hoitoa ja auttaa päihderiippuvaista luomaan vahvoja ja terveitä suhteita läheistensä kanssa.

Kantamo tarjoaa perheille mahdollisuuden osallistua perheterapiaan ja perheohjelmaan, jossa he voivat käsitellä yhdessä päihderiippuvuudesta aiheutuneita haasteita. Tavoitteena on vahvistaa perheen yhteenkuuluvuutta ja luoda terveitä toimintamalleja päihderiippuvaisen ja läheisten välille. Perheen tuki on merkittävässä roolissa päihderiippuvaisen toipumisen kannalta, ja Kantamo haluaa olla tässä tukemassa perheitä.