Päihteetön elämäntapa päihderiippuvaiselle: Onko se mahdollista?

Päihderiippuvuus on vakava sairaus, joka vaikuttaa niin fyysiseen terveyteen kuin henkiseen hyvinvointiin. Monille päihderiippuvaisille päihteetön elämäntapa voi tuntua mahdottomalta tavoitteelta. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että päihderiippuvuudesta voi toipua, ja päihteettömään elämään on mahdollista siirtyä. Tässä artikkelissa tarkastelemme erilaisia keinoja, joilla päihderiippuvainen voi löytää tien kohti päihteetöntä elämää Kantamon hoitokeskuksen avulla.

Perushoitojakso: Rakennuspalikat päihteettömään elämään

Perushoitojakso on tärkeä ensimmäinen askel päihteettömälle elämäntavalle päihderiippuvaiselle. Kantamon hoitokeskus tarjoaa neljän viikon mittaisen perushoitojakson, jonka aikana käsitellään päihderiippuvuuden taustalla olevia syitä ja tarjotaan työkaluja päihteettömään elämään siirtymiseksi.

Perushoitojakson aikana käydään yksilö- ja ryhmäterapioita, joissa käsitellään päihderiippuvuuden aiheuttamia haasteita ja kehitetään selviytymiskeinoja. Lisäksi hoitojaksoon kuuluu kuntouttavaa toimintaa, kuten luontoaktiviteetteja ja liikuntaa, joilla tuetaan päihteettömän elämäntavan omaksumista. Monet päihderiippuvat hyötyvät myös vertaistuesta, jota Kantamon hoitokeskus tarjoaa ryhmäterapioiden kautta.

Jatkohoito: Päihteetön elämä pitkällä tähtäimellä

Perushoitojakson jälkeen päihderiippuvaiselle on tarjolla myös 11 kuukauden mittainen jatkohoito Kantamon hoitokeskuksessa. Jatkohoidon tavoitteena on vahvistaa päihteettömän elämäntavan juurtumista ja tarjota tukea relapsien ennaltaehkäisemiseksi.

Jatkohoidon tukena käytetään Kantamon mobiilisovellusta, joka toimii päihtymättömän elämäntavan avustajana. Sovellus tarjoaa tietoa päihderiippuvuudesta sekä erilaisia harjoituksia ja tehtäviä, jotka auttavat vahvistamaan päihteettömiä valintoja arkielämässä. Sovelluksen avulla päihderiippuvaisten on mahdollista saada tukea ja neuvoja jatkohoitojakson aikana ja sen jälkeenkin.

Päihteetön elämäntapa on mahdollinen päihderiippuvaiselle, ja Kantamon hoitokeskus tarjoaa ammattitaitoista hoitoa ja tukea päihteettömään elämään siirtymisessä. Riippuvuudesta voi toipua, ja päihteettömän elämäntavan omaksuminen on mahdollista oikeanlaisen hoidon ja tuen avulla. Kantamon hoitomallin avulla päihderiippuvainen saa tarvitsemansa työkalut ja ohjausta matkallaan kohti päihteetöntä elämää.