Voiko päihderiippuvainen toipua?

Päihderiippuvuus on vakava sairaus, joka vaikuttaa yhä useampiin ihmisiin ympäri maailman. Monet päihderiippuvaiset kamppailevat pitkäaikaisen riippuvuuden kanssa, mikä voi vaikuttaa heidän elämäänsä monin eri tavoin. Kysymys, voiko päihderiippuvainen toipua, onkin erittäin tärkeä ja siitä tulisi käydä avointa keskustelua. Kantamon päihdehoitokeskus on vahvasti sitä mieltä, että päihderiippuvainen voi toipua ja tarjoaa hoitoa sekä tukea tähän prosessiin.

Riippuvuuteen liittyvä toipumisprosessi ei aina ole helppo, mutta se on mahdollinen. Kantamon hoitomalli perustuu siihen uskoon, että riippuvuus on sairaus, josta voi toipua, kun sitä lähestytään oikeanlaisella hoitomallilla ja tuella. Hoitomallimme keskittyy kokonaisvaltaiseen hoitoon, joka kattaa niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin. Me Kantamossa ymmärrämme, että jokainen päihderiippuvuus on yksilöllinen, ja tarjoamme siksi yksilöllistä hoitoa jokaiselle asiakkaallemme.

Miten päihderiippuvainen voi toipua?

Päihderiippuvuudesta toipuminen vaatii usein monipuolista hoitoa ja tukea, jotta prosessi olisi mahdollisimman tehokas ja kestävä. Kantamo päihdehoitokeskuksessa yhdistämme erilaisia hoitomenetelmiä ja -muotoja, jotka perustuvat lääketieteelliseen näyttöön ja kokemukseen. Hoitomme keskittyy niin fyysisen kuin psyykkisen riippuvuuden hallintaan ja tarjoaa myös tukea läheisille.

Hoitoprosessimme koostuu perushoitojaksosta sekä sen jälkeisestä jatkohoidosta. Neljän viikon mittainen perushoitojakso kattaa päihderiippuvuuden syiden selvittämisen, riippuvuuden fyysisen ja psyykkisen hoidon, kuntoutuksen sekä vertaistuen rohkaisemisen. Perushoidon jälkeen tarjoamme 11 kuukauden jatkohoitoa, joka sisältää systemaattista seurantaa ja tukea raittiuden ylläpitämiseksi. Lisäksi hyödynnämme mobiilisovellusta, joka tarjoaa tietoa päihderiippuvuudesta ja tukea raittiina pysymisessä.