Päihdekuntoututusyhtiö Kantamo Oy on ottanut käyttöönsä mobiilisovelluksen, joka auttaa kuntoutujia päihteettömyydessä ja hoidon maksavia hyvinvointialueita hoidon tuloksellisuuden seurannassa. 

Hyvinvointialueiden aloittaessa niille on syntynyt velvollisuus seurata tuottamiensa palveluiden vaikuttavuutta. Riippuvuushoitojen tuloksellisuudesta on kuitenkin ollut vaikeaa ja työlästä saada tietoa. Ensimmäisenä Minnesota-mallista päihde- ja riippuvuuskuntoutusta tarjoavana toimijana Suomessa, Kantamo on ottanut käyttöönsä mobiilisovelluksen, joka auttaa saamaan luotettavaa tietoa kuntoutujien hoidon etenemisestä.

Noin kuukauden mittaisen laitosjakson jälkeen kuntoutujat osallistuvat kerran viikossa vertaistukitapaamiseen ja osallistuminen kirjataan mobiilisovellukseen. Kuntoutujan suostumuksella tapaamisia ja kirjauksia seurataan vuoden ajan. Tutkimuksen mukaan 12 kuukauden päihteettömyyden jälkeen todennäköisyys kestävälle päihteettömyydelle paranee huomattavasti. Sovelluksen avulla Kantamo voi toimittaa hyvinvointialueille dataa heidän maksamiensa hoitojaksojen tilanteesta ja tuloksellisuudesta.

Kantamo-sovelluksen voi kuka tahansa ladata ilmaiseksi Googlen ja Applen sovelluskaupoista. Sovellus tarjoaa tukea riippuvuudesta toipumiseen ja soveltuu siten alkoholismiin, huumeriippuvuuteen ja peliriippuvuuteen. Sovelluksessa olevan laskurin avulla voi seurata päihteettömien tai pelaamattomien päivien määrää ja saada palkintoja edistymisestä. Sovellus tarjoaa päivittäisen tekstin itsereflektioon ja muistuttaa vertaistapaamisiin osallistumisesta. Lisäksi sovelluksessa on laaja videokirjasto toipumisen tueksi. Sovelluksesta löytyy myös ajantasainen tieto Kantamon yli 30 vertaistukiryhmästä ympäri Suomen ja sen avulla saa myös yhteyden Kantamon henkilökuntaan.

Lue lisää sovelluksesta

”Kantamon toiminta-ajatukseen kuuluu vahvasti, että jokaisen kuntoutujamme raittius on meidän asiamme vielä laitosjakson jälkeenkin. Nyt käyttöön otettava mobiilisovellus on yksi esimerkki tästä. Digitaaliset apuvälineet mahdollistavat kuntoutujan paremman sitoutumisen omaan jatkokuntoutukseensa ja hänellä on mahdollisuus seurata omaa edistymistään reaaliajassa”, kertoo johtava päihdeterapeutti Mika Muukkonen.

Lisätietoa,

Minja Pohjola
toimitusjohtaja
puh 040 594 7770
minja.pohjola@kantamo.fi