Ota yhteyttä:  09-3611 9880

Läheisriippuvuus

Kaikille riippuvuuksille on tyypillistä pakonomainen käyttäytyminen, joka jatkuu negatiivisista seurauksista huolimatta. Riippuvainen on valmis tekemään mitä tahansa saavuttaakseen helpotuksen tunteen, jonka joko toiminta tai kemia hänelle tuottaa. Toimintamekanismi on sama, oli kyseessä sitten päihteet, seksi, pelaaminen, tai mikä tahansa muu riippuvuuden kohde.

Riippuvainen elää ikään kuin laput silmillä. Hän ei kykene näkemään mitä ympäristössä tapahtuu, koska aika ja energia menee selviytymiseen. Päihderiippuvaisen ainoa tavoite on saada käyttää päihteitä. Peliriippuvainen tekee kaikkensa päästäkseen pelaamaan. Seksiaddiktille tärkeintä on saavuttaa helpotus keinolla millä hyvänsä.

Tutustu Kantamon läheishoitoon

Toinen ihminen riippuvuuden kohteena

Läheisriippuvuudessa tuo riippuvuuden kohde on toinen ihminen. Läheisriippuvainen laittaa oman elämänsä toisen ihmisen varaan. Hänen onnellisuutensa ja hyvä olonsa on riippuvaista siitä, mitä toinen ihminen tekee. Tämän vuoksi hän on valmis kestämään mitä tahansa ja kuinka pitkään tahansa, koska kenties huomenna kaikki muuttuu. Hänen käytöksensä saattaa olla pakonomaista toisen ihmisen kontrollointia, jotta tämä antaisi hänelle sen mitä hän kaipaa ollakseen onnellinen.

Kun ihminen elää rajoittavassa, haitallisessa ja ahdistavassa ympäristössä, hän omaksuu tahtomattaan erilaisia toimintamalleja, joiden tavoitteena on välttää negatiivisia kokemuksia ja helpottaa omaa oloa. Vältettäviä kokemuksia saattavat olla muun muassa henkinen tai fyysinen väkivalta tai esimerkiksi hyväksikäyttö tai taloudelliset vaikeudet.

Läheisriippuvuus on selviytymismekanismi

Puhumme selviytymismekanismeista, joiden avulla ihminen salakavalasti sopeutuu sairaaseen ympäristöönsä ja alkaa toimia sairauden ehdoilla. Varhain kehittyessään näistä toimintamalleista saattaa muovautua ihmiselle identiteetti, jota on myöhemmin enää vaikeaa kyseenalaistaa. Alun alkaen kestämättömään tilanteeseen kehitetyt toimintamallit eivät enää myöhemmin toimi, vaan ajavatkin ihmisen yhä syvemmälle ongelmiin ja pahaan oloon.

Esimerkiksi läheisriippuvaiselle tyypillinen vahvuus on joskus aikoinaan auttanut häntä selviytymään alkoholistiperheessä, mutta nyt aikuisiällä tuo samainen vahvuus toimiikin esteenä läheisyydelle ja vuorovaikutukselle ihmissuhteissa.

Yhteys mielenterveyteen

Läheisriippuvuus terminä on kovin mitäänsanomaton, mutta pitää sisällään laajan joukon erilaisia toimintamalleja ja seurauksia. Läheisriippuvuutta ei itsessään luokitella sairaudeksi, mutta läheisriippuvuuden seurauksista löytyy laajajoukko esimerkiksi psykiatrisia diagnooseja, kuten ahdistuneisuushäiriö, persoonallisuushäiriö, syömishäiriöt ja masennus.

Läheisriippuvuudella on mittavat vaikutukset myös työelämään muun muassa edellä mainittujen diagnoosien myötä, mutta sen lisäksi työuupumus on hyvin yleinen ilmiö läheisriippuvaisten keskuudessa. Läheisriippuvainen ihminen reagoi ja elää toisten ihmisten ja ympäristön kautta. Läheisriippuvaisen on hyvin vaikea lähes mahdotonta pitää omista rajoistaan kiinni, jonka vuoksi hän kokeekin usein itsensä uhriksi.

Läheisriippuvaisen onnellisuus ja hyvä olo on kiinni siitä, miten ympäristö häneen reagoi. Tämän vuoksi hän on valmis muovautumaan ympäristön toiveiden mukaiseksi saadakseen pahaa oloaan helpottavaa tai hyvää oloa tuottavaa palautetta ympäriltään. Läheisriippuvaiset luovatkin itselleen eri rooleja eri tilanteisiin, mutta mikään näistä ei ole hän itse.

Kaikkien roolien tavoitteena on miellyttää ja tulla hyväksytyksi.

Hankala tunnistaa itse

Läheisriippuvaisen on vaikeaa tunnistaa omia primääritunteitaan, joista hänen toimintansa kumpuaa. Läheisriippuvainen saattaa tuntea syvää hylätyksi tulemisen pelkoa, joka näyttäytyy hänen toiminnassaan mustasukkaisena tarrautumisena kumppania kohtaan. Tämän kaltainen toiminta taas aiheuttaa konflikteja parisuhteeseen ja lisää läheisriippuvaisen häpeän ja syyllisyyden taakkaa.

Usein läheisriippuvainen ei itsekään ymmärrä omaa toimintaansa. Hän kyllä muuttuisi, jos vain pystyisi. Tämän vuoksi läheisriippuvainen tarvitseekin usein ulkopuolista apua. Kullakin läheisriippuvaisella on omat motiivinsa hoitoon lähdölle: toiset lähtevät jo suhteellisen varhaisessa vaiheessa hoitamaan itseään, kun taas toiset saattavat herätä vasta siinä vaiheessa, kun mikään entisistä selviytymismekanismeista ei enää toimi ja elämä tuntuu jopa toivottomalta

Etenkin vahvuuteen turvautuneiden läheisriippuvaisten on usein todella vaikeaa havaita omaa avuntarvettaan, saatika pyytää apua.

Joskus läheisriippuvainenkin tarvitsee omien läheistensä tukea ja jopa painostukselta tuntuvaa hoitoonohjausta, jotta olisi valmis ottamaan apua vastaan. Valitettavan moni läheisriippuvaisista on valmis taistelemaan hoidon puolesta päihderiippuvaisen läheisen vuoksi, mutta oma hoito sivuutetaan tai hoidon tarvetta vähätellään.

Läheisriippuvuus - hoito ja toipuminen

Läheisriippuvuudesta voi toipua laadukkaan hoidon avulla. Hoidon alussa on tärkeää, että läheisriippuvainen saa syvällisen tiedon ja ymmärryksen läheisriippuvuuden ilmiöstä.

Tiedon tavoitteena on, että läheisriippuvainen kykenee tunnistamaan omat haitalliset toimintamallinsa sekä primääritunteensa, joista toiminta kumpuaa. On tärkeää, että läheisriippuvainen kykenee myös havaitsemaan läheisriippuvuutensa seuraukset elämässään.

Ryhmäohjaus on olennainen osa hoitoa

Koska läheisriippuvuudessa on kyse siitä, miten reagoimme toisiin ihmisiin, on ensiarvoiseen tärkeää, että hoito tapahtuu ryhmäohjauksena. Vertaistuen avulla pystymme osoittamaan toinen toisillemme riippuvaisille tyypillisiä ”pimeitä kohtia” joita emme itse kykene havaitsemaan.

Hoidossa on ensiarvoisen tärkeää se, että hoitava taho ymmärtää läheisriippuvuuden ilmiön, sekä omaa herkkyyden tunnistaa yksilön riippuvuuskäyttäytymisen hänen persoonastaan.

Yksilöllisyys

Läheisriippuvaisia on yhtä monta, kuin yksilöitäkin. Kaikkia ei voi laittaa samaan muottiin!

Läheisriippuvuudesta toipuminen tapahtuu asia kerrallaan, pienin askelin. On erittäin tärkeää, että läheisriippuvaisen katse kääntyy menneisyydestä tulevaisuuteen, ongelmista ratkaisuihin.

Jokaisella meistä on omia voimavaroja, joita pystymme hyödyntämään toipumiseemme ja uuden elämän opetteluun.

Kantamon läheishoito

Kantamon läheishoidossa hyödynnämme monenlaisia elementtejä, päästäksemme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen kunkin yksilön kohdalla. Tavoitteenamme on, että läheishoitoon osallistuva asiakas saa tarvittavan määrän omaan elämäänsä soveltuvia tietoja ja työkaluja.

Läheishoidosta vastaavilla ohjaajilla on oman toipumiskokemuksen lisäksi sosiaali – ja terveydenhuoltoalan koulutus. Asiakkaalla on tarvittaessa mahdollisuus myös yksilökeskusteluille, mikäli hän kokee sen tarpeelliseksi.

Hyödynnämme läheishoidossamme muun muassa:

  • Ryhmätyöskentelyä
  • Vertaistukea
  • 12-askeleen toipumisohjelmaa
  • Tunnesäätely työskentelyä
  • Ratkaisukeskeisyyttä
  • Elämänkaari työskentelyä
  • Kirjallisia ja toiminnallisia harjoitteita
  • Voimavara- ja lähiverkostotyöskentely

Lisää Kantamon läheishoitomahdollisuuksista voit lukea täältä: Kantamon läheishoito

Olethan rohkeasti yhteydessä, mikäli jokin asia herättää lisäkysymyksiä tai pohdit omaa hoidon tarvettasi. Autamme sinua mielellämme!

Ota yhteyttä, me autamme.

Asiantuntijamme vastaavat luottamuksellisesti ja veloituksetta kaikkiin kysymyksiinne joka päivä aamusta iltaan. Neuvomme päihderiippuvaisia sekä läheisiä kaikissa riippuvuuteen ja hoitoon liittyvissä asioissa.

Soita 09-3611 9880

Puhelinnumero 09 3611 9880

Lähetä Whatsapp-viesti

Whatsapp-numero 09 3611 9880

Lähetä sähköpostia

info@kantamo.fi

Jatkohoitopaikkakunnat

Kantamon jatkohoitoa tarjotaan yli 30 paikkakunnalla ympäri Suomea.
Lisäksi tarjolla on etäjatkoryhmiä, johon voi osallistua mistä päin maailmaa tahansa.

Lue lisää jatkohoidosta