Ota yhteyttä:  09-3611 9880

Kantamon Advisory Board

Kantamon kehittämistyön tukena toimii neuvoa-antava elin, Advisory Board, jonka tarkoitus on tukea Kantamon hallituksen ja johdon päätöksentekoa koskien yhtiön harjoittaman päihdekuntoutuksen kehittämistä. Advisory Boardin jäsenet tuovat päätöksentekoon tutkimukselliseen tietoon perustuvaa näkökulmaa.

Advisory Boardiin kuuluu kolme yhtiön ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Kokouksiin osallistuu Advisory Boardin jäsenten lisäksi yhtiön hallituksen ja johdon edustajia. Kantamon hallituksen puheenjohtaja toimii myös Advisory Boardin puheenjohtajana.

Advisory Boardin jäsenet ovat:

Katja Kuusisto

(Photo Jonne Renvall / Tampere University)

YTT Katja Kuusisto toimii sosiaalityön tenure track -professorina Tampereen yliopiston hyvinvointitieteiden yksikössä. Kuusisto johtaa TreAdd-tutkimusryhmää (Research Group on Treatment and Addiction), joka nostaa tutkimuksen keskiöön ajankohtaisia riippuvuuden ja sen hoidon ilmiöitä. Tutkimusryhmän keskeisenä tavoitteena on tuottaa vaikuttavuustutkimuksen keinoin tietoa hoidon kehittämiseksi. TreAdd-tutkimusryhmässä tutkimuksen kohteeksi asetetaan joko asiakas, työntekijä, hoidon prosessit tai näiden erilaiset yhdistelmät. Hoidon vaikuttavuuden tutkimus edellyttää usein pitkiä seurantatutkimusasetelmia, jotka ovat ryhmän tutkimuksille tyypillisiä. Kuusiston ja hänen tutkimusryhmänsä  metodologista ja metodista lähestymistapaa voidaan pitää eklektisenä, jossa sekä kvantitatiivisilla että kvalitatiivisilla menetelmillä on sijansa jopa saman yksittäisen tutkimuksen sisällä. Tällä hetken tutkimusintresseihin kuuluu esimerkiksi päihteitä ongelmallisesti käyttävien asiakassegmentoinnin vaikuttavuus, hyvinvoinnin muutos laitospäihdekuntoutuksessa, sosiaalihuoltolain tarjoamat uudet välineet päihdehuollossa, rahapelaamisen sosiaaliset seuraukset sekä lastensuojelun ja päihdehuollon rajapintaan kohdistuva tutkimus.

Maria Danielsson

Työterveyslääkäri Maria Danielsson on työskennellyt vuodesta 2012 Puolustusvoimissa päällikkölääkärinä ja siirtyi Mehiläiseen työterveyslääkäriksi vuoden 2022 lopussa. Hän suorittaa parhaillaan työterveyshuollon erikoistumisopintoja ja viimeistelee väitöskirjaansa nikotiiniriippuvuudesta Helsingin yliopistolle Väestön terveyden tohtorinohjelmasta. Työterveyshuoltotyön keskiössä on työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen moniammatillista osaamista hyödyntäen yhteistyössä yrityksen kanssa. Tavoitteena on potilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen vastaanotolla, mikä mahdollistaa luottavaisen suhteen luomisen sekä hoidon tai kuntouttavien toimien käynnistämisen varhaisessa vaiheessa. Päihdesairauksien tunnistaminen ja varhaisen kuntouttavan hoidon aloittaminen on tärkeää ja kustannustehokasta yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan kannalta.

Karita Reijonsaari

Tuotantotalouden tohtori Karita Reijonsaari on Linio Biotech Oy:n toimitusjohtaja. Karita on aiemmin johtanut suuressa yksityisessä terveyspalveluyrityksessä strategiaa, hyvinvointiliiketoimintaa ja merkittäviä työterveyden muutoshankkeita. Karitalla on vahva kokemus toimialan palvelumallien uudistamisesta sekä digitaalisten palveluprosessien suunnittelusta. Karita on motivoitunut näppärien palveluprosessien suunnittelusta ja kustannusvaikuttavuuden mittaamisesta.