Minnesota-hoitomallilla eroon päihteistä

Kantamo on tehnyt päihderiippuvaisten pääsyn Minnesota-hoitoon mahdollisimman helpoksi. Hoidon aloituksesta tulee aina sopia puhelimitse, mutta hoitoon pääsee lähes aina jo samana päivänä.

Minnesota-hoitomallin hoitoon kuuluu perushoidon (28-35 vrk) lisäksi läheisviikonloppu läheisille, 11 kuukautta kestävä avohoidossa tapahtuva jatkohoito ja tarvittaessa myös lisäviikko.

Hoitoon voi kirjautua joka päivä kello 08.00-21.00 välisenä aikana.

Hoidon hinta 6450 euroa tai esim. 139,62 € / kk 60 kk (läheisen maksaessa, Santander) tai 187,77 € / kk 48 kk (potilaan maksaessa, Resurs Bank). Katso lisää rahoitusvaihtoehdosta tai soita 09-3611 9880.

Kantamolla on ympärivuorokautisen laitoskuntoutuksen toimilupa ja kuuluu Kelan hyväksymiin päihdekuntoutuslaitoksiin.

Kantamon Minnesota-hoito sisältää

- Perushoito 28-35 vrk täysihoidolla

- 200 tuntia ohjattua terapiaa

- Läheisviikonloppu läheisille

- Ilmainen 11 kuukautta kestävä jatkohoito

- Vierailut ja lisäviikko hoitokeskuksessamme perushoidon jälkeen

Mitä on Minnesota-mallinen päihdehoito?

Kantamo tarjoaa vertaistuellista Minnesota-hoitoa alkoholisteille ja päihderiippuvaisille. Hoidon päätarkoituksena on saada päihderiippuvainen tai alkoholisti ymmärtämään sairautensa. Sairaus ei ole kenenkään syytä ja siitä voi toipua. Läheiset ovat keskeinen osa hoitoa ja heille järjestetään hoidon aikana maksuton läheisviikonloppu.

Meille hoitoon tullakseen alkoholistin tai päihderiippuvaisen ei tarvitse olla itse motivoitunut raitistumaan. Kunhan hoitoon tuleva on suostuvainen tulemaan Kantamoon, se riittää. Minnesota-hoidon tehtävänä on löytää riippuvaisen sisäinen motivaatio raitistumiselle.

Minnesota-mallinen päihdehoito kehittyi Yhdysvaltain Minnesotan päihdehoitokeskuksissa 1950-luvulla. Minnesota-mallinen päihdehoito keskittyi alusta asti Anonyymien Alkoholistien 12 askeleen ohjelmaan, jota sovelletaan Minnesota-hoitoon yhä nykypäivänäkin.

Minnesota-hoito teki pikkuhiljaa päihdehoitoon hakeutumisesta helpompaa riippuvaiselle, sillä se oli ensimmäisiä inhimillisiä ja potilaan tarpeet huomioon ottavia hoitomalleja maailmassa. 

Minnesota-hoito kasvatti nopeasti suosiotaan, sillä se edusti täysin uudenlaista tapaa hoitaa alkoholismia ja päihderiippuvuuksia. Häpeä ja syyllistäminen kitkettiin hoidosta pois, jotta kynnys hakea apua madaltuisi ja potilailla olisi aidosti inhimillinen, välittävä ja terapeuttinen kokemus päihdehoidossa.

Minnesota-hoito tiivistettynä:

Perusajatuksena Minnesota-mallisessa hoidossa on alkoholismin ja päihderiippuvuuden perinnöllisyys ja jatkuva sairastaminen elämässä. Ainoana keinona taistelussa riippuvuutta vastaan on pidättäytyä 100 %:sti päihteiden käytöstä. Perusperiaatteet Minnesota-hoidossa on:

 • Päihderiippuvuuden käsitteleminen kokonaisvaltaisena sairautena, joka vaikuttaa sekä fyysisiin että henkisiin elämän osa-alueisiin. 
 • Alkoholismi ja päihderiippuvuus ei ole oire, vaan perinnöllinen sairaus, johon henkilö voi vaikuttaa vain pidättäytymällä päihteen käytöstä.
 • Päihderiippuvuutta hoidetaan paljon vertaistuella, joka on tutkitusti inhimillinen ja tehokas keino hoitaa riippuvuutta. Toinen addikti voi parhaiten tuntea toisen ilman stigmaa, häpeää ja salailua. 
 • Ryhmäterapiaistunnot ovat keskeisessä roolissa vertaistukea antavina istuntoina. Toipuvat addiktit pohtivat ryhmissä, miten alkoholismi tai päihderiippuvuus on vaikuttanut elämään, läheisiin ja terveyteen.
 • Päihderiippuvuuden tarkastelussa otetaan vahvasti huomioon myös läheiset. Se ei vaikuta pelkästään addiktiin, vaan kaikkiin ihmisiin tämän ympärillä.

Kantamo kunnioittaa Minnesota-hoidossaan hoitomallin alkuperäisiä periaatteita ja ideologiaa. Päihdetyön ammattilaiset pitävät parasta mahdollista huolta potilaista, ja hoitomalli on hyvin ihmisläheinen.

Iso osa Minnesota-mallisesta hoidosta keskittyy terapiaan ja päihderiippuvaisen sisäisten puolustusjärjestelmien ja kieltomekanismien purkamiseen. Tie raittiuteen alkaa todellisuuden kohtaamisella, turvallisessa ja lämpimässä ympäristössä.

Lue lisää alkoholismista

Ota yhteyttä, me autamme.

Asiantuntijamme vastaavat luottamuksellisesti ja veloituksetta kaikkiin kysymyksiinne joka päivä aamusta iltaan. Neuvomme päihderiippuvaisia sekä läheisiä kaikissa riippuvuuteen ja hoitoon liittyvissä asioissa.

Soita 09-3611 9880

09 3611 9880 (pvm/mpm)

Lähetä Whatsapp-viesti

Whatsapp-numero 09 3611 9880

Lähetä sähköpostia

info@kantamo.fi

Minnesota-hoidon rakenne

Perushoito

Perushoito on laitoshoitojakso, jonka kesto on 28-35 vuorokautta, riippuen potilaan tilanteesta. Perushoidossa käydään läpi omaa elämää ja potilas saa ymmärryksen päihderiippuvuudesta sairautena. Hoidon alussa on lääkärintarkastus, jossa käydään läpi käytössä olevat lääkkeet ja tarvittaessa saa alasajo-ohjeet pkv-lääkkeille.

Arkipäivisin terapiaa on kello 8-17 ja lisäksi iltaisin tunnin mittainen iltakeskustelu. Viikonlopun ohjelma kulkee läheisviikonloppujen mukaan.

Hoitomme tapahtuu ryhmissä koulutettujen päihdeterapeuttien johdolla, joilla itsellään on omakohtainen toipumiskokemus.

Läheisviikonloppu

Läheiset kuuluvat Kantamon Minnesota-hoitomalliin olennaisesti. Hoidon kolmantena tai neljäntenä viikonloppuna järjestetään läheisviikonloppu. Kutsu viikonloppuun lähtee läheisimmille perheenjäsenille, sukulaisille ja ystäville, joita potilaan päihteiden käyttö on koskettanut.

Viikonlopun aikana läheiset pääsevät kertomaan, miltä potilaan päihteiden käyttö on tuntunut ja he saavat selvyyden päihderiippuvuudesta sairautena. Läheinen kuulee viikonlopun aikana sairastuneen suusta, miltä päihteidenkäyttö on tuntunut hänestä itsestään ja mitä hän odottaa raittiilta tulevaisuudelta.

Läheisterapeutin johdolla viikonlopun aikana pääsee purkamaan omia tuntojaan ja suunnittelemaan omaa toipumistaan.

Tietoa läheisille

Jatkohoito

Minnesota-hoidon jatkohoito on maksutonta avohoitoa, joka kokoontuu kerran viikossa 11 kuukauden ajan perushoitojakson jälkeen. Kaikilla läheisviikonloppuun osallistuneilla läheisillä on myös oikeus osallistua jatkohoitoon. Perushoidossa raitistutaan ja jatkohoidossa tuetaan raittiutta.

Intervallijaksot

Perushoidon jälkeen potilaalla elettyään raittiina on mahdollisuus tulla veloituksetta lisäpäiville hoitokeskukseemme Kantamoon.

Minnesota-hoidon hinta

Minnesota-hoito Kantamossa maksaa 6450 euroa ja se kattaa niin perushoidon kuin 11 kuukautta kestävän jatkohoidon. Summa laskutetaan vasta hoidon päätyttyä. Meiltä voi kysyä lisää rahoitusvaihtoehdoista.

Perushoidon ajalta on oikeutettu Kelan sairaspäivärahaan. Kantamolla on ympärivuorokautisen laitoskuntoutuksen toimilupa ja kuuluu Kelan hyväksymiin laitoskoutuslaitoksiin. Ympärivuorokautiselle laitoskuntouspaikalle tulevalla asiakkaalla on oikeus hakea vaihtoehtoisesti Kelan kuntoutusrahaa.

Kunnan maksusitoumus: apu Minnesota-hoidon kuluihin

Minnesota-hoitoa varten on mahdollista hakea kunnan tai kaupungin maksusitoumus. Mikäli potilas tulee kunnan maksusitoumuksella hoitoon, on maksusitoumus oltava selvitettynä ennen hoitoon tuloa.

Minnesota-hoidon maksusitoumus on mahdollista saada, jonka jälkeen potilaan omavastuu on kunnasta tai kaupungista riippuen 10% - 15%:a hoidon kokonaishinnasta. Maksusitoumusta voi anoa kotikunnan sosiaali- tai perusturvakeskuksesta.

Miten maksusitoumusta kannattaa hakea?

Päihdehuollon palveluja on annettava sellaisille henkilöille, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palveluja on annettava niin henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Tähän Päihdehuoltolain kohtaan 7§ kannattaa vedota, sekä pyytää päätös kirjallisena.

Päätös maksusitoumuksesta Minnesota-hoitoon kannattaa pyytää kiireellisenä ja samalla aina kirjallisena, sillä sosiaalihuoltolain Sosiaalihuoltolain 45 § pykälän mukaan mukaan toimenpiteitä koskeva asia on käsiteltävä ja päätös tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella viipymättä siten, ettei asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Kannattaa varautua myös esittämään selvitys siitä, miksi minnesota-hoito on itselle kaikista soveltuvin hoitomuoto päihdekuntoutukseen. Mikäli asiakas on kyennyt selvittämään hoitomuodon tarpeellisuuden, on kunta velvoitettu vastaamaan hoitomuodon kustannuksista.

Jokaisella kunnalla ja kaupungilla on omat sääntönsä maksusitoumuksen saamiselle, joka kannattaa ottaa huomioon sitä hakiessa. Minnesota-hoidon maksusitoumuksen arvioinnin hoitoon pääsystä voi pyytää oman kunnan päihdehuollosta.

Potilaan maksaessa – Resurs Bank -ostorahoitus

Hakeminen

Rahoituksen hakeminen on helppoa ja nopeaa. Voit tehdä hakemuksen alla olevalla sähköisellä hakemuksella tai ottamalla meihin yhteyttä. Luotonantaja on Resurs Bank AB.

 • Et maksa ostoksen teon yhteydessä mitään.
 • Voit valita luoton määräksi enintään 6000 €, loppu 450 € suoraan laskun tiedoilla.
 • Lasku ostoksestasi toimitetaan kotiisi ostokuukautta seuraavana kuukautena, jolloin valitset sinulle parhaiten sopivan maksuvaihtoehdon
 • Saat aina 30–60 päivää kulutonta ja korotonta maksuaikaa
 • Voit halutessasi jakaa ostosumman pidemmälle maksuajalle ja valita useista eri maksuvaihtoehdoista – katso lisätiedot esitteestä

Sähköinen rahoitushakemus

Saat luottopäätöksen heti ja tilin käyttöösi kun olet allekirjoittanut luottosopimuksen sähköisesti TUPAS-varmenteella. Tämän jälkeen voit asioida liikkeessä näyttämällä oston yhteydessä voimassa olevan henkilötodistuksen.

Tekstiviesti - luotonhaku

Mikäli sinulla on käytössäsi älypuhelin, voit hakea rahoitusta myös tekstiviestillä numerosta 18311 hakusanalla TERVEYSTILI2

Saat hakemuslinkin puhelimeesi ja voit allekirjoittaa hyväksytyn sopimuksen sähköisesti TUPAS- varmenteella.

Rahoitusesite

Yleiset ehdot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Voit halutessasi maksaa hoidon juuri sinulle sopivissa osissa (min. 187,77 €/ kk 48kk):

Esimerkkilaskelma: kk-erä 290,50 €, maksuaika 24 kk:

Kertaluotto: 6000,00 €, Osamaksut: 24 kpl, Osamaksuerä/kk: 290,50 €, Käsittelymaksu/kk: 3,90 €, Luoton kustannukset: 1 677,06 €, Vuosikorko 12,90 %, Todellinen vuosikorko 14,55 %, Maksettava kokonaismäärä: 7 677,06 €.Rahoitus edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen. Luotonantaja: Resurs Bank AB, Suomen sivuliike

Jos sinulla on kysyttävää hakemuksesta, rahoitusvaihtoehdoista tai tiliehdoista, ole ystävällisesti yhteydessä Resurs Bankin asiakaspalveluun, puh. 09 622 4308 (ma-pe klo 8-18).

Läheisen maksaessa – Santander-ostorahoitus

Kun potilaan läheinen maksaa hoidon, Santander Ostorahoitus on edullinen ja kätevä vaihtoehto:

 • Esim. 139,62 € / kk, maksuaika 60 kk*
 • Voit valita luoton määräksi koko hinnan 6450 €
 • Ei vakuuksia eikä takaajia
 • Rahoita koko hoito tai osa siitä
 • Avausmaksu aina 0 €
 • Kiinteä korko, Laskutus kuukausittain tasaerissä
 • Maksuaikaa jopa 7 vuotta
 • Lainan voi maksaa takaisin aikaisemmin ilman lisäkuluja

Kuinka haen rahoitusta?

Klikkaa alla olevaa painiketta. Hakemuslomake avautuu uuteen selainikkunaan.

Tunnistautumista varten tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Luottopäätöksen saat nopeasti ja pystyt myös allekirjoittamaan sopimuksen sähköisesti.

Lopullinen lainasumma vahvistetaan myyjäliikkeen toimesta toteutuneen kauppasumman mukaisesti. Ennakkohakemus ei sido mihinkään tai edellytä ostamista.

*Esimerkkilaskelma: Kertaluotto 6 450,00 € ja sopimusaika 60 kk. Kuukausierä 139,62 €, sisältäen koron 7,95 %, luoton perustamismaksun 0,00 € ja käsittelykulun 9,00 €/kk. Luottokustannukset yhteensä 1 927,20 €, luottohinta 8 377,20 € ja todellinen vuosikorko 11,36 %. Rahoitus edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki.

Muistilista hoitoon tulevalle

 • Varmista hoitopaikka puhelimitse numerosta 09-36119880
 • Hoitoon ei saa tulla itse ajavana
 • Voimme tarvittaessa noutaa rautatie- tai linja-autoasemalta
 • Ota mukaan noin viikon vaatekerrasto (hoitolaitoksessa pyykinpesumahdollisuus) sekä omat henkilökohtaiset lääkkeet (esim. särky- tai allergialääkeet tms.). Hoidon aikana on mahdollisuus käydä apteekissa ja kaupassa.
 • Hoitoontulopäivänä ei saa olla päihtynyt
 • Lääkärin lähetettä ei tarvita. Hoidon alussa on lääkärintarkastus
 • Mikäli henkilöllä on työnantajan terveyspalvelut, kannattaa sairausloma hakea koko hoidon ajaksi sieltä. Myös meidän lääkärimme voi kirjoittaa sairausloman
 • Hoidon maksaja tulee olla selvillä. Jos maksaja on kunta, maksusitoumus tulee olla selvitettynä ennen hoitoon tuloa. Maksusitoumusta ei voi hakea hoitoon kirjautumiseen jälkeen
 • Yhteydenpito ja asioiden hoitaminen on rajallista perushoidon aikana

Päihderiippuvaisen tai alkoholistin hoitoon saaminen

Päihderiippuvaisen hoitoon saaminen voi tuntua mahdottomalta. Tämä johtuu päihderiippuvuuden kieltomekanismista. Hoitoon lähteminen ei kuitenkaan ole mahdotonta. Se vaatii tietynlaista otetta ja oikean ajoituksen. Vaikka sinusta tuntuisi, että olette kokeilleet jo kaiken mahdollisen, kannattaa soittaa meille.

Soita 09-3611 9880. Autamme tilanteessa mielellämme.

Tietoa kirjoittajasta

Mika Muukkonen on Kantamon johtava päihdeterapeutti. Mika on ollut töissä Kantamon päihdehoitokeskuksessa vuodesta 2018, jota ennen hän on ehtinyt kerätä kokemusta päihdeterapeuttina eri hoitolaitoksissa. Päihdetyö on Mikalle sydämen asia. Hän uskoo läheisten vaikutukseen ja keskustelevaan, ihmisläheiseen päihdetyöhön. Lue lisää.

Mika Muukkonen Kantamo

Mika Muukkonen

Johtava Päihdeterapeutti - Kantamo Oy

Anders & Maria Salakari

Aviopari Anders ja Maria Salakari kertovat, millaista elämä oli Andersin juovaan aikaan ja miten Anders ja koko perhe lopulta saivat apua.

Katso video

Jippu

Laulaja Jippu kertoo mm. nuorena puhjenneesta riippuvuudestaan ja sen vaikutuksesta niin työhön kuin itsetuhoisuuteenkin. Jippu kertoo myös, millaista on elää raittiina.

Katso video

Lääketieteen näkökulma

HUS Psykiatrian päihdelääkäri Jonna Levola kertoo mm. millainen sairaus päihderiippuvuus on, miten se vaikuttaa aivoihin ja mikä yhteys alkoholismilla ja masennuksella on.

Katso video

Jatkohoitopaikkakunnat

Kantamon jatkohoitoa tarjotaan yli 20 paikkakunnalla ympäri Suomea.
Lisäksi tarjolla on Skype-jatkoryhmä, johon voi osallistua mistä päin maailmaa tahansa.

Lue lisää jatkohoidosta

Kantamon jatkohoitoryhmien paikkakunnat kartalla

Meillä on aluehallintoviraston lupa yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisten palvelujen tuottamiseen.

Olemme Kelan hyväksymä kuntoutusrahaan oikeuttava päihdehuollon kuntoutuslaitos.

Kantamo Blogi

Voiko olla alkoholisti, jos töissä ei ole ongelmia?

Juttusarjassa käydään läpi Kantamon päivystyspuhelimessa yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä. Puheluita tulee päivittäin, pääosin riippuvaisten läheisiltä. Vastaajina ovat Kantamon päihdeterapeutit, joilla on...

Lue koko kirjoitus

Tiedote: Rehapin toiminta jatkuu päihdehoitokeskus Kantamossa Kärkölässä

Kantamo ja Rehappi ovat sopineet toimista, jossa Rehapin hoito keskitetään Kantamon päihdehoitokeskukseen Kärkölään. Samalla Rehapin hoidon käyneille taataan samanmallinen laadukas...

Lue koko kirjoitus

Lue lisää tarinoita Kantamon blogista

Blogiin