Ota yhteyttä:  09-3611 9880
Takaisin

Kenen päihteidenkäytöstä olet huolestunut?

OmastaLäheiseni

Apua omaan päihteidenkäyttöön

Kantamo tarjoaa vertaistuellista Minnesota-hoitoa alkoholisteille, muille päihderiippuvaisille sekä peliriippuvaisille. Hoidon päätarkoituksena on saada riippuvainen ymmärtämään oma sairautensa ja sen kielteiset seuraukset. Tämän myötä syntyy aito halu elää päihteetöntä elämää.

Varaa ilmainen puhelinaikaLue lisää alkoholismistaLue lisää huumeriippuvuudestaLue lisää peliriippuvuudestaTee alkoholiriippuvuustestiTee peliriippuvuustesti

Apua läheisen päihde- tai peliriippuvuuteen

Päihderiippuvuus tai peliriippuvuus ovat koko perheen sairauksia. Ne vaikuttavat voimakkaasti sinuun riippuvaisen läheisenä. Siksi meillä Kantamossa autetaan koko perhettä, ei vain riippuvaista.

Varaa ilmainen puhelinaika"Kuinka saada riippuvainen hoitoon" PDF-opas"Vältä näitä virheitä alkoholistin kanssa" blogikirjoitus

Varaa ilmainen puhelinaika

Soitamme sinulle ja voimme keskustella tilanteestasi rauhassa. Palvelu on täysin ilmainen eikä sido sinua mihinkään.

Minnesota-hoitomallilla eroon päihteistä

Kantamo tarjoaa vertaistuellista Minnesota-hoitoa alkoholisteille ja muille päihderiippuvaisille. Hoidon päätarkoituksena on saada alkoholisti ymmärtämään oma sairautensa ja sen kielteiset seuraukset. Tämän myötä syntyy aito halu elää päihteetöntä elämää.

Sairaus ei ole kenenkään syytä ja siitä voi toipua. Läheiset ovat keskeinen osa hoitoa ja heille järjestetään hoidon aikana maksuton läheisviikonloppu.

Meille hoitoon tullakseen alkoholistin tai päihderiippuvaisen ei tarvitse olla itse motivoitunut raitistumaan. Kunhan hoitoon tuleva on suostuvainen tulemaan Kantamoon, se riittää. Minnesota-hoidon tehtävänä on löytää riippuvaisen sisäinen motivaatio raitistumiselle.

Kantamon tarjoama Minnesota-hoito on päihdehoitomenetelmä, joka on syntynyt Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltiossa. Hoitomallia käytetään useissa maissa pääasiallisena menetelmänä hoitaa päihderiippuvuutta sen hyvien hoitotulosten myötä.

Kantamon minnesota-hoitolaitos

Kantamon Minnesota-hoito sisältää

 • Perushoito 28-35 vrk täysihoidolla
 • 200 tuntia ohjattua terapiaa
 • Läheisviikonloppu läheisille
 • Ilmainen 11 kuukautta kestävä jatkohoito
 • Vierailut ja lisäviikko hoitokeskuksessamme perushoidon jälkeen

1. Perushoitojakso

 • 28-35 vrk hoitokeskuksessa, terapiaa 8-17 ja iltaisin 20-21
 • Alussa lääkärintarkastus
 • Ryhmäterapiaa, terapeuteilla oma toipumiskokemus
 • Alkoholisti ymmärtää juomisensa todellisuuden
 • Raitistuminen

2. Läheisviikonloppu

 • Perushoidon kolmas tai neljäs viikonloppu
 • Kaikki päihderiippuvaisen läheiset kutsutaan
 • Läheiset saavat ymmärryksen koko perheen sairaudesta
 • Läheiskohtaamiset

3. Jatkohoito

 • Kerran viikossa 11 kuukauden ajan
 • Jatkohoitopaikkakunnat ympäri Suomea
 • Raittiin elämän opettelu päihderiippuvaiselle ja läheisviikonloppuun osallistuneille läheisille

4. Lisäviikko

 • Hoidon käynyt kuntoutuja on tervetullut hoitolaitokseen ennen ensimmäistä annosta päihdettä

Perushoitojakso

Minnesota-malliselle hoidolle on tyypillistä lyhyt, 28-35 päivää kestävä perushoitojakso. Hoitoaikaa voidaan pidentää kuntoutujan tarpeiden mukaan. Jo perushoidon aikana kuntoutuja saa ymmärryksen päihderiippuvuudesta sairautena ja ymmärtää, millaisia seurauksia sillä on ollut elämän eri osa-alueilla (perhe, sosiaaliset suhteet, tunne-elämä, eettisyys, fyysinen terveys, talous, laillisuus, seksuaalisuus).

Perushoidossa kuntoutuja oppii olemaan rehellinen itseään ja muita kohtaan, sekä kehittämään omaa arvomaailmaansa ja uutta elämäntapaa. Hoito perustuu rehellisyyteen, henkilökohtaiseen vastuunottamiseen sekä siihen, että kuntoutuja ottaa toiset huomioon. Päihderiippuvuuteen liittyvä kielto murretaan. Perushoito alkaa lääkärintarkastuksella, jossa lääkäri toteaa hoidon tarpeen, varmistaa kuntoutujan soveltuvuudesta hoitoon, huolehtii mahdollisten PKV-lääkkeiden alasajosta ja kirjoittaa sairausloman.

Hoidossa kuntoutuja osallistuu ryhmäterapiaan, jossa hän ymmärtää, ettei hänen tilansa ole ainutlaatuinen. Kuunnellessaan toisten kuntoutujien elämänkertoja hän pystyy tutkiskelemaan omaa elämäänsä. Kuntoutuja kertoo hoidon edetessä ryhmässä yksityis- kohtaisen elämänkerran, jossa keskitytään päihderiippuvuuden etenemiseen ja vaikutukseen elämässä. Lisäksi käytön seuraukset eri elämän osa-alueilla käydään yksityiskohtaisesti läpi.

Perushoitojakso ei myöskään saa olla liian pitkä, koska muuten kuntoutuja tulisi riippuvaiseksi terapeutistaan tai hoitokeskuksesta. Perushoito on intensiivinen, perusteellinen ja nopea.
Lyhyesti sanottuna perushoidossa raitistutaan ja jatkohoidon aikana opetellaan elämään raittiina.

Takaisin

Varaa ilmainen puhelinaika

Oletko päihde- tai peliriippuvaisen läheinen tai kärsitkö itse riippuvuudesta? Varaa tästä puhelinaika niin voimme keskustella tilanteestasi. Puhelu on täysin ilmainen eikä sido sinua mihinkään.

Läheisviikonloppu

Läheiset kuuluvat Kantamon Minnesota-hoitomalliin olennaisesti. Hoidon kolmantena tai neljäntenä viikonloppuna järjestetään läheisviikonloppu. Kutsu viikonloppuun lähtee läheisimmille perheenjäsenille, sukulaisille ja ystäville, joita kuntoutujan päihteiden käyttö on koskettanut.

Viikonlopun aikana läheiset pääsevät kertomaan, miltä kuntoutujan päihteiden käyttö on tuntunut ja he saavat selvyyden päihderiippuvuudesta sairautena. Läheinen kuulee viikonlopun aikana sairastuneen suusta, miltä päihteidenkäyttö on tuntunut hänestä itsestään ja mitä hän odottaa raittiilta tulevaisuudelta.

Läheisterapeutin johdolla viikonlopun aikana pääsee purkamaan omia tuntojaan ja suunnittelemaan omaa toipumistaan.

Hoitoon tuleminen

Kantamo on tehnyt päihderiippuvaisten pääsyn Minnesota-hoitoon mahdollisimman helpoksi. Hoidon aloituksesta tulee aina sopia puhelimitse, mutta hoitoon pääsee lähes aina jo samana päivänä.

Tarjoamme identtistä Minnesota-mallista hoitoa kummassakin hoitolaitoksessamme, Kantamo Fenixissä (ent. Fenix-klinikat) sekä Kantamo Kärkölässä.

Minnesota-hoitomallin hoitoon kuuluu perushoidon (28-35 vrk) lisäksi läheisviikonloppu läheisille, 11 kuukautta kestävä avohoidossa tapahtuva jatkohoito ja tarvittaessa myös lisäviikko.

Hoitoon voi kirjautua joka päivä kello 08.00-21.00 välisenä aikana.

Hoidon hinta 6900 euroa tai esim. 148,74 € / kk 60 kk (läheisen maksaessa, Santander) tai 187,77 € / kk 48 kk (kuntoutujan maksaessa, Resurs Bank). Katso lisää rahoitusvaihtoehdosta tai soita 09-3611 9880.

Kantamolla on ympärivuorokautisen laitoskuntoutuksen toimilupa ja kuuluu Kelan hyväksymiin päihdekuntoutuslaitoksiin.

Riippuvuuden kuva - riippuvuus täyttää koko elämän.

Minnesota-mallisen hoidon historia

Minnesota-mallinen päihdehoito kehittyi Yhdysvaltain Minnesotan päihdehoitokeskuksissa 1950-luvulla. Minnesota-mallinen päihdehoito keskittyi alusta asti Anonyymien Alkoholistien 12 askeleen ohjelmaan, jota sovelletaan Minnesota-hoitoon yhä nykypäivänäkin.

Minnesota-hoito teki pikkuhiljaa päihdehoitoon hakeutumisesta helpompaa riippuvaiselle, sillä se oli ensimmäisiä inhimillisiä ja kuntoutujan tarpeet huomioon ottavia hoitomalleja maailmassa. 

Minnesota-hoito kasvatti nopeasti suosiotaan, sillä se edusti täysin uudenlaista tapaa hoitaa alkoholismia ja päihderiippuvuuksia. Häpeä ja syyllistäminen kitkettiin hoidosta pois, jotta kynnys hakea apua madaltuisi ja kuntoutujilla olisi aidosti inhimillinen, välittävä ja terapeuttinen kokemus päihdehoidossa.

Minnesota-hoidon keskeiset periaatteet

Perusajatuksena Minnesota-mallisessa hoidossa on alkoholismin ja päihderiippuvuuden perinnöllisyys ja jatkuva sairastaminen elämässä. Ainoana keinona taistelussa riippuvuutta vastaan on pidättäytyä 100 %:sti päihteiden käytöstä. Perusperiaatteet Minnesota-hoidossa on:

 • Päihderiippuvuus on sairaus.
 • Raitistuneet päihderiippuvaiset ovat luoneet omien kokemustensa pohjalta tehokkaimman käytössä olevan toipumisohjelman.
 • Toipuneet päihderiippuvaiset ja heidän läheisensä, joilla myös muut työn vaatimat edellytykset täyttyvät, sopivat parhaiten Minnesota-malliseen hoitotyöhön.
 • Koska päihderiippuvuuden seuraukset ulottuvat kaikille elämän osa-alueille, sen hoidossa täytyy olla kokonaisvaltainen ihmiskäsitys.
 • Hoidossa olevaa alkoholistia nimitetään kuntoutujaksi, ei asiakkaaksi.
 • Hoidollinen ympäristö on tärkeä. Hoitolaitos sijaitsee rauhallisella paikalla, jossa on mahdollista keskittyä oman itsensä hoitamiseen. Kuntoutujaa kohdellaan kunnioittaen ja hoitoilmapiiri on avoin, rehellinen, rakastava ja turvallinen.

Kantamo kunnioittaa Minnesota-hoidossaan hoitomallin alkuperäisiä periaatteita ja ideologiaa. Päihdetyön ammattilaiset pitävät parasta mahdollista huolta kuntoutujista, ja hoitomalli on hyvin ihmisläheinen.

Iso osa Minnesota-mallisesta hoidosta keskittyy terapiaan ja päihderiippuvaisen sisäisten puolustusjärjestelmien ja kieltomekanismien purkamiseen. Tie raittiuteen alkaa todellisuuden kohtaamisella, turvallisessa ja lämpimässä ympäristössä.

Minnesota-hoito on tutkitusti vaikuttava kuntoutusmenetelmä

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko on tehnyt suosituksen alkoholiriippuvuuden hoitoon ja kuntoutukseen käytettävistä menetelmistä sekä huumeriippuvuuksien hoidosta. Suosituksessa todetaan, että 12 askeleen hoito-ohjelma kuuluu terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Minnesota-hoidossa terapeuttisina menetelminä käytetään myös muita Palkon vaikuttavaksi toteamia psykososiaalisia kuntoutusmenetelmiä, joita ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, pari- ja perheterapia, motivoiva haastattelu sekä yhteisövahvistusohjelma  osana kokonaishoitoa.

Minnesota-mallisessa hoidossa otetaan huomioon riippuvuussairauden luonne ja sosiaaliset seuraukset. Siinä otetaan huomioon myös läheisten tarvitsema tuki ja hoito.

Lue lisää alkoholismista

Ota yhteyttä, me autamme.

Asiantuntijamme vastaavat luottamuksellisesti ja veloituksetta kaikkiin kysymyksiinne joka päivä aamusta iltaan. Neuvomme päihderiippuvaisia sekä läheisiä kaikissa riippuvuuteen ja hoitoon liittyvissä asioissa.

Soita 09-3611 9880

09 3611 9880 (pvm/mpm)

Lähetä Whatsapp-viesti

Whatsapp-numero 09 3611 9880

Lähetä sähköpostia

info@kantamo.fi

Minnesota-hoidon hinta

Minnesota-hoito Kantamossa maksaa 6900 euroa ja se kattaa niin perushoidon kuin 11 kuukautta kestävän jatkohoidon. Summa laskutetaan vasta hoidon päätyttyä. Meiltä voi kysyä lisää rahoitusvaihtoehdoista.

Perushoidon ajalta on oikeutettu Kelan sairaspäivärahaan. Kantamolla on ympärivuorokautisen laitoskuntoutuksen toimilupa ja kuuluu Kelan hyväksymiin laitoskoutuslaitoksiin. Ympärivuorokautiselle laitoskuntouspaikalle tulevalla asiakkaalla on oikeus hakea vaihtoehtoisesti Kelan kuntoutusrahaa.

Kunnan maksusitoumus: apu Minnesota-hoidon kuluihin

Minnesota-hoitoa varten on mahdollista hakea kunnan tai kaupungin maksusitoumus. Mikäli kuntoutuja tulee kunnan maksusitoumuksella hoitoon, on maksusitoumus oltava selvitettynä ennen hoitoon tuloa.

Minnesota-hoidon maksusitoumus on mahdollista saada, jonka jälkeen kuntoutujan omavastuu on kunnasta tai kaupungista riippuen 10% - 15%:a hoidon kokonaishinnasta. Maksusitoumusta voi anoa kotikunnan sosiaali- tai perusturvakeskuksesta.

Miten maksusitoumusta kannattaa hakea?

Päihdehuollon palveluja on annettava sellaisille henkilöille, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palveluja on annettava niin henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Tähän Päihdehuoltolain kohtaan 7§ kannattaa vedota, sekä pyytää päätös kirjallisena.

Päätös maksusitoumuksesta Minnesota-hoitoon kannattaa pyytää kiireellisenä ja samalla aina kirjallisena, sillä sosiaalihuoltolain Sosiaalihuoltolain 45 § pykälän mukaan mukaan toimenpiteitä koskeva asia on käsiteltävä ja päätös tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella viipymättä siten, ettei asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Kannattaa varautua myös esittämään selvitys siitä, miksi minnesota-hoito on itselle kaikista soveltuvin hoitomuoto päihdekuntoutukseen. Mikäli asiakas on kyennyt selvittämään hoitomuodon tarpeellisuuden, on kunta velvoitettu vastaamaan hoitomuodon kustannuksista.

Jokaisella kunnalla ja kaupungilla on omat sääntönsä maksusitoumuksen saamiselle, joka kannattaa ottaa huomioon sitä hakiessa. Minnesota-hoidon maksusitoumuksen arvioinnin hoitoon pääsystä voi pyytää oman kunnan päihdehuollosta.

Kuntoutujan tai läheisen maksaessa - Resurs Bank -ostorahoitus

Hakeminen

Rahoitusta voi hakea joko kuntoutuja itse tai kuntoutujan läheinen. Rahoituksen hakeminen on helppoa ja nopeaa. Voit tehdä hakemuksen alla olevalla sähköisellä hakemuksella tai ottamalla meihin yhteyttä. Luotonantaja on Resurs Bank AB.

 • Et maksa ostoksen teon yhteydessä mitään.
 • Voit valita luoton määräksi enintään 6000 €, loppu 900 € suoraan laskun tiedoilla.
 • Lasku ostoksestasi toimitetaan kotiisi ostokuukautta seuraavana kuukautena, jolloin valitset sinulle parhaiten sopivan maksuvaihtoehdon
 • Saat aina 30–60 päivää kulutonta ja korotonta maksuaikaa
 • Voit halutessasi jakaa ostosumman pidemmälle maksuajalle ja valita useista eri maksuvaihtoehdoista – katso lisätiedot esitteestä

Sähköinen rahoitushakemus

Saat luottopäätöksen heti ja tilin käyttöösi kun olet allekirjoittanut luottosopimuksen sähköisesti TUPAS-varmenteella. Ota sen jälkeen yhteyttä Kantamon talouspäällikköön hellin.rodriguez@kantamo.fi ja ilmoita luottosopimuksesta.

Avaa rahoitushakemus tästä

Esimerkkilaskurin avulla voit tarkastella erilaisia maksuvaihtoehtoja

Tekstiviesti - luotonhaku

Mikäli sinulla on käytössäsi älypuhelin, voit hakea rahoitusta myös tekstiviestillä numerosta 18311 hakusanalla TERVEYSTILI2

Saat hakemuslinkin puhelimeesi ja voit allekirjoittaa hyväksytyn sopimuksen sähköisesti TUPAS- varmenteella.

Maksuvaihtoehdot:

KulutVuosikorkoKäsittelymaksu/kk
30-60 pv0 %0 €
12 kk0 %0,28 %/kk luottorajasta,
kuitenkin enintään 12,50 €/kk
36 kk12,90 %0,28 %/kk luottorajasta,
kuitenkin enintään 12,50 €/kk
60 kk15,00% + KSL viitekorko*0,28 %/kk luottorajasta,
kuitenkin enintään 12,50 €/kk


* KSL viitekoroilla tarkoitetaan kuluttajansuojalaissa viitattua korkolain 12 §:n mukaista viitekorkoa, jonka Suomen Pankki julkistaa kahdesti vuodessa ja joka on voimassa 6 kuukautta kerrallaan. Sovellettava viitekorko voi olla enintään 5 % eli luoton vuosikorko voi olla enintään 20 %, kuten kuluttajansuojalaissa säädetään.

Esimerkkiostos: 1500 €, 12 kk maksuvaihtoehdolla. Vuosikorko: 0 %. Luottokulu/kk: 5,60 €. Todellinen vuosikorko: 4,01 %. Luoton kustannukset: 61,60 €. Maksettava yhteensä: 1562 €. Osamaksuerä/kk: 130,60 €, 12 erää. Luottokulu on 0,28 %/kk sovitusta luottorajasta, kuitenkin enintään 12,50 €/kk. Luottokulu veloitetaan kuukausilaskuilla. Terveystili on jatkuva luotto, jonka minimiluottoraja on 2000 €. Luoton muusta käytöstä voi seurata korkeampi tai alempi todellinen vuosikorko. Luotto ei ole käytössä Ahvenanmaalla. Luotonantaja: Resurs Bank AB Suomen sivuliike.

Jos sinulla on kysyttävää hakemuksesta, rahoitusvaihtoehdoista tai tiliehdoista, ole ystävällisesti yhteydessä Resurs Bankin asiakaspalveluun, puh. 09 622 4308 (ma-pe klo 8-18).

Kun kuntoutujan läheinen maksaa hoidon, Santander Ostorahoitus on edullinen ja kätevä vaihtoehto:

 • Esim. 148,74 € € / kk, maksuaika 60 kk*
 • Voit valita luoton määräksi koko hinnan 6900 €
 • Ei vakuuksia eikä takaajia
 • Rahoita koko hoito tai osa siitä
 • Avausmaksu aina 0 €
 • Kiinteä korko, Laskutus kuukausittain tasaerissä
 • Maksuaikaa jopa 60 kuukautta
 • Lainan voi maksaa takaisin aikaisemmin ilman lisäkuluja

Kuinka haen rahoitusta?

Klikkaa alla olevaa painiketta. Hakemuslomake avautuu uuteen selainikkunaan.

Tunnistautumista varten tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Luottopäätöksen saat nopeasti ja pystyt myös allekirjoittamaan sopimuksen sähköisesti.

Lopullinen lainasumma vahvistetaan myyjäliikkeen toimesta toteutuneen kauppasumman mukaisesti. Ennakkohakemus ei sido mihinkään tai edellytä ostamista.

*Esimerkkilaskelma: Kertaluotto 6 900,00 € ja sopimusaika 60 kk. Kuukausierä 148,74 €, sisältäen koron 7,95 %, luoton perustamismaksun 0,00 € ja käsittelykulun 9,00 €/kk. Luottokustannukset yhteensä 2 024,40 €, luottohinta 8 924,40 € ja todellinen vuosikorko 11,15 %. Rahoitus edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki.

Muistilista hoitoon tulevalle

 • Varmista hoitopaikka puhelimitse numerosta 09-36119880
 • Hoitoon ei saa tulla itse ajavana
 • Voimme tarvittaessa noutaa rautatie- tai linja-autoasemalta
 • Ota mukaan noin viikon vaatekerrasto (hoitolaitoksessa pyykinpesumahdollisuus) sekä omat henkilökohtaiset lääkkeet (esim. särky- tai allergialääkeet tms.). Hoidon aikana on mahdollisuus käydä apteekissa ja kaupassa.
 • Hoitoontulopäivänä ei saa olla päihtynyt
 • Lääkärin lähetettä ei tarvita. Hoidon alussa on lääkärintarkastus
 • Mikäli henkilöllä on työnantajan terveyspalvelut, kannattaa sairausloma hakea koko hoidon ajaksi sieltä. Myös meidän lääkärimme voi kirjoittaa sairausloman
 • Hoidon maksaja tulee olla selvillä. Jos maksaja on kunta, maksusitoumus tulee olla selvitettynä ennen hoitoon tuloa. Maksusitoumusta ei voi hakea hoitoon kirjautumiseen jälkeen
 • Yhteydenpito ja asioiden hoitaminen on rajallista perushoidon aikana

Päihderiippuvaisen tai alkoholistin hoitoon saaminen

Päihderiippuvaisen hoitoon saaminen voi tuntua mahdottomalta. Tämä johtuu päihderiippuvuuden kieltomekanismista. Hoitoon lähteminen ei kuitenkaan ole mahdotonta. Se vaatii tietynlaista otetta ja oikean ajoituksen. Vaikka sinusta tuntuisi, että olette kokeilleet jo kaiken mahdollisen, kannattaa soittaa meille.

Soita 09-3611 9880 tai varaa puhelinaika alta. Autamme tilanteessa mielellämme.

Takaisin

Varaa ilmainen puhelinaika

Oletko päihde- tai peliriippuvaisen läheinen tai kärsitkö itse riippuvuudesta? Varaa tästä puhelinaika niin voimme keskustella tilanteestasi. Puhelu on täysin ilmainen eikä sido sinua mihinkään.

Näin asiakkaamme arvioivat hoitojaksoamme

Lähde: Kantamon asiakastyytyväisyyskysely 2023 (114 vastaajaa)

Tietoa kirjoittajasta

Mika Muukkonen on Kantamon johtava päihdeterapeutti. Mika on ollut töissä Kantamon päihdehoitokeskuksessa vuodesta 2018, jota ennen hän on ehtinyt kerätä kokemusta päihdeterapeuttina eri hoitolaitoksissa. Päihdetyö on Mikalle sydämen asia. Hän uskoo läheisten vaikutukseen ja keskustelevaan, ihmisläheiseen päihdetyöhön. Lue lisää.

Mika Muukkonen Kantamo

Mika Muukkonen

Johtava Päihdeterapeutti - Kantamo Oy

Anders & Maria Salakari

Aviopari Anders ja Maria Salakari kertovat, millaista elämä oli Andersin juovaan aikaan ja miten Anders ja koko perhe lopulta saivat apua.

Katso video

Jippu

Laulaja Jippu kertoo mm. nuorena puhjenneesta riippuvuudestaan ja sen vaikutuksesta niin työhön kuin itsetuhoisuuteenkin. Jippu kertoo myös, millaista on elää raittiina.

Katso video

Lääketieteen näkökulma

HUS Psykiatrian päihdelääkäri Jonna Levola kertoo mm. millainen sairaus päihderiippuvuus on, miten se vaikuttaa aivoihin ja mikä yhteys alkoholismilla ja masennuksella on.

Katso video

Jatkohoitopaikkakunnat

Kantamon jatkohoitoa tarjotaan yli 30 paikkakunnalla ympäri Suomea.
Lisäksi tarjolla on etäjatkoryhmiä, johon voi osallistua mistä päin maailmaa tahansa.

Lue lisää jatkohoidosta

Meillä on aluehallintoviraston lupa yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisten palvelujen tuottamiseen.

Olemme Kelan hyväksymä kuntoutusrahaan oikeuttava päihdehuollon kuntoutuslaitos.

Kantamo mediassa:

Kantamo Blogi

Miten alkoholistin juominen vaikuttaa lapseen?

Juttusarjassa käsitellään Kantamon päivystyspuhelimessa kysyttyjä kysymyksiä. Vastaajina ovat Kantamon terapeutit, joilla on omakohtainen toipumiskokemus riippuvuudesta ja tuhansien potilaiden kokemus sen...

Lue koko kirjoitus

Riippuvuuden hoito: Avain päihderiippuvuudesta toipumiseen

1. Riippuvuuden hoito - Ensimmäiset askeleet kohti toipumista Monelle päihderiippuvaiselle avun hakeminen ja päihderiippuvuudesta toipuminen saattavat tuntua mahdottomalta tehtävältä. Riippuvuuden...

Lue koko kirjoitus

Lue lisää tarinoita Kantamon blogista

Blogiin