Ota yhteyttä:  09-3611 9880
Takaisin

Kenen päihteidenkäytöstä olet huolestunut?

OmastaLäheiseni

Apua omaan päihteidenkäyttöön

Kantamo tarjoaa vertaistuellista Minnesota-hoitoa alkoholisteille, muille päihderiippuvaisille sekä peliriippuvaisille. Hoidon päätarkoituksena on saada riippuvainen ymmärtämään oma sairautensa ja sen kielteiset seuraukset. Tämän myötä syntyy aito halu elää päihteetöntä elämää.

Varaa ilmainen puhelinaikaTutustu Minnesota-malliseen hoitoomme

Apua läheisen päihde- tai peliriippuvuuteen

Päihderiippuvuus tai peliriippuvuus ovat koko perheen sairauksia. Ne vaikuttavat voimakkaasti sinuun riippuvaisen läheisenä. Siksi meillä Kantamossa autetaan koko perhettä, ei vain riippuvaista.

Varaa ilmainen puhelinaikaLue läheisen tietopaketti"Vältä näitä virheitä alkoholistin kanssa" blogikirjoitus

Varaa ilmainen puhelinaika

Soitamme sinulle ja voimme keskustella tilanteestasi rauhassa. Palvelu on täysin ilmainen eikä sido sinua mihinkään.

Huumeriippuvuus

Huumeriippuvuus eli narkomania tarkoittaa psyykkistä tai fyysistä riippuvuutta keskushermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin tai laittomiin huumausaineisiin. Huumeriippuvuus syntyy yleensä pitkäaikaisen laittomien päihteiden tai lääkeaineiden käytön seurauksena. Perintötekijöistä johtuen huumeriippuvuuden kierre saattaa alkaa jo ensimmäisestä kokeilukerrasta. Huumeriippuvuus on krooninen sairaus, joka vaikuttaa aivojen toimintaan ja ihmisen käytökseen. Hoitamattomana riippuvuus johtaa ennenaikaiseen kuolemaan.

Huumausaineriippuvuus kehittyy usein nopeasti, sillä elimistö tottuu aineeseen ja kehittää sietokykyä sitä kohtaan. Narkomaani joutuu käyttämään yhä suurempia annoksia huumetta, ja elimistö tottuu fyysisesti vieraaseen substanssiin kehossa. Vieroitusoireet voivat olla erittäin vahvat mm. opioideilla ja bentsodiatsepiineilla.

Huumeriippuudesta toipuminen ei ole helppo prosessi, mutta se on mahdollista, ja minnesota-mallisessa hoidossa jopa todennäköistä. Kantamon hoitoon tullessa oman motivaation ei tarvitse olla korkea. Tärkeintä on hakeutua avun pariin ja aloittaa hoitoprosessi. Koskaan ei ole liian myöhäistä hakeutua hoitoon.

Tutustu Minnesota-hoitoon

Milloin kyse on riippuvuudesta?

Huumeriippuvuudesta kyse on silloin, kun päihde alkaa ohjaamaan käyttäjän elämää, ihmissuhteita tai käyttäytymistä. 

Laittomien huumausaineiden käyttö on Suomessa rikos, ja rangaistuksen pelossa moni apua tarvitseva ei uskalla hakeutua hoitoon. Kaikki huumeiden käyttäjät eivät kuitenkaan ole riippuvaisia, koska perintötekijät vaikuttavat alttiuteen sairastua riippuvuuteen. 

Huumeriippuvuus johtaa kuukausien tai vuosien saatossa aineen pakonomaiseen päivittäiseen käyttöön. Narkomaani on harvoin täysin selvin päin, ja huumeen saaminen menee elämässä kaiken muun edelle. Huumausaineriippuvuuden takia kärsii ennen kaikkea aineen käyttäjä, mutta myös läheiset. Yleensä jo riippuvuuden alkuvaiheessa suhteet lähimmäisiin kariutuvat, ja tutut ihmiset ympäriltä vaihtuvat äkkiä toisiin huumeiden käyttäjiin tai käyttäjä erakoituu omiin oloihinsa.

Narkomaanille on tyypillistä käyttäytyä vainoharhaisesti tai jopa aggressiivisesti vieroitusoireiden alkaessa. Myös väkivaltaisuus tai rikokset voivat yleistyä. Huumeriippuvainen ei kykene itse lopettamaan aineen käyttöä tai kontrolloimaan sitä.

Tietoa läheisille

Reseptilääkkeiden väärinkäyttö

Reseptilääkkeiden väärinkäytöllä tarkoitetaan esim. kivun, unettomuuden tai ahdistushäiriön hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden käyttöä päihtymistarkoitukseen. Yleisin syy aloittaa reseptilääkkeiden ohjeiden vastainen käyttö on tutkimusten mukaan nukkuminen tai unen saamisen helpottaminen. Lääkkeitä saatetaan väärinkäyttää myös itsehoitona, ilman virallista reseptiä. 

Yleisimpiä väärinkäytettyjä lääkeaineita ovat “kolmiolääkkeet”, eli pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, kuten opioidit, bentsodiatsepiinit, sekä vahvat allergia-, yskä- ja unilääkkeet. Reseptilääkkeiden väärinkäyttö voi johtaa aivan huomaamatta lääkeriippuvuuteen.

Reseptilääkkeet ja sekakäyttö

Reseptilääkkeet, etenkin opioidit ja muut keskushermostoa lamaannuttavat lääkkeet voivat olla hengenvaarallisia käytettynä yhdessä alkoholin kanssa. Sekakäyttäjä ei välttämättä tiedosta humalassa ottamansa annoksen suuruutta, ja annoksen vaikutusta alkoholin tai muiden reseptilääkkeiden kanssa yhdistettynä on vaikea arvioida.

Opioidien riskit ja riippuvuus

Opiaattien käyttöön liittyy paljon riskejä. Koska huumausaineeseen kehittyy nopeasti toleranssia, voi oikean annostuksen valitseminen olla haastavaa. Yliannostus on yleisin akuutti kuolinsyy huumeriippuvaisille Suomessa. Liian vahva annos esimerkiksi Subutexia yhdessä muiden lääkkeiden tai alkoholin kanssa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista ja käyttäjälle saattaa tulla hengityslama, joka nopeasti johtaa kuolemaan. Erityisesti alkoholin kanssa yhdessä nautittuna opioidit ovat hengenvaarallisia.

Opioidiriippuvuus on hengenvaarallinen tila, jossa käyttäjä kokee vahvaa psyykkistä sekä fyysistä riippuvuutta huumausaineeseen. Opioidien vieroitusoireet ovat vakavia, ja niihin kuuluu mm. kylmä hiki, kiputilat, kuumeilu sekä vapiseminen. Opioidien vieroitusoireet saattavat olla sietämättömät riippuvaiselle. Siksi niiden lievityksessä käytetään yleisesti muita huumausaineita. 

Riippuvuudesta on äärimmäisen vaikea päästä itse eroon. Aivot tottuvat huumeen säännölliseen käyttöön, ja monimutkaiset rakenteelliset muutokset aivoissa luovat pysyviä riippuvuuksia. Jopa vuosienkin raittiina olemisen jälkeen yksi kokeilukerta saattaa laukaista uuden riippuvuuskierteen.

Läheiselle voi tuntua ylitsepääsemättömältä saada narkomaania hoitoon. Kantamon Minnesota-ohjelma soveltuu erinomaisesti huumeriippuvuuden hoitoon.

Reseptilääkkeiden väärinkäyttö

Reseptilääkkeiden väärinkäytöllä tarkoitetaan esim. kivun, unettomuuden tai ahdistushäiriön hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden käyttöä päihtymistarkoitukseen. Yleisin syy aloittaa reseptilääkkeiden ohjeiden vastainen käyttö on tutkimusten mukaan nukkuminen tai unen saamisen helpottaminen. Lääkkeitä saatetaan väärinkäyttää myös itsehoitona, ilman virallista reseptiä. 

Yleisimpiä väärinkäytettyjä lääkeaineita ovat “kolmiolääkkeet”, eli pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, kuten opioidit, bentsodiatsepiinit, sekä vahvat allergia-, yskä- ja unilääkkeet. Reseptilääkkeiden väärinkäyttö voi johtaa aivan huomaamatta lääkeriippuvuuteen.

Reseptilääkkeet ja sekakäyttö

Reseptilääkkeet, etenkin opioidit ja muut keskushermostoa lamaannuttavat lääkkeet voivat olla hengenvaarallisia käytettynä yhdessä alkoholin kanssa. Sekakäyttäjä ei välttämättä tiedosta humalassa ottamansa annoksen suuruutta, ja annoksen vaikutusta alkoholin tai muiden reseptilääkkeiden kanssa yhdistettynä on vaikea arvioida.

Takaisin

Varaa ilmainen puhelinaika

Oletko päihde- tai peliriippuvaisen läheinen tai kärsitkö itse riippuvuudesta? Varaa tästä puhelinaika niin voimme keskustella tilanteestasi. Puhelu on täysin ilmainen eikä sido sinua mihinkään.

Opioidien riskit ja riippuvuus

Opiaattien käyttöön liittyy paljon riskejä. Koska huumausaineeseen kehittyy nopeasti toleranssia, voi oikean annostuksen valitseminen olla haastavaa. Yliannostus on yleisin akuutti kuolinsyy huumeriippuvaisille Suomessa. Liian vahva annos esimerkiksi Subutexia yhdessä muiden lääkkeiden tai alkoholin kanssa aiheuttaa keskushermoston lamaantumista ja käyttäjälle saattaa tulla hengityslama, joka nopeasti johtaa kuolemaan. Erityisesti alkoholin kanssa yhdessä nautittuna opioidit ovat hengenvaarallisia.

Opioidiriippuvuus on hengenvaarallinen tila, jossa käyttäjä kokee vahvaa psyykkistä sekä fyysistä riippuvuutta huumausaineeseen. Opioidien vieroitusoireet ovat vakavia, ja niihin kuuluu mm. kylmä hiki, kiputilat, kuumeilu sekä vapiseminen. Opioidien vieroitusoireet saattavat olla sietämättömät riippuvaiselle. Siksi niiden lievityksessä käytetään yleisesti muita huumausaineita. 

Riippuvuudesta on äärimmäisen vaikea päästä itse eroon. Aivot tottuvat huumeen säännölliseen käyttöön, ja monimutkaiset rakenteelliset muutokset aivoissa luovat pysyviä riippuvuuksia. Jopa vuosienkin raittiina olemisen jälkeen yksi kokeilukerta saattaa laukaista uuden riippuvuuskierteen.

Amfetamiini- ja kokaiiniriippuvuus

Amfetamiinin sekä kokaiinin tapauksessa riippuvuus voi olla aivan yhtä kova kuin opioideillakin, sillä molemmat aineet tuovat vahvan energisyyden, päättäväisyyden ja itsevarmuuden tunnetta käyttäjälle. Huumeriippuvainen jää kaipaamaan tätä äkillistä dopamiiniryöppyä, ja kokee olonsa turvattomaksi ja epävarmaksi ilman huumeen vaikutusta. 

Kokaiiniriippuvaisen vieroitusoireet muistuttavat amfetamiinipsykoosia, jossa saattaa esiintyä hallusinaatioita ja vahvaa unettomuutta. Riippuvainen on rauhaton, pelokas ja vainoharhainen. Kokaiinin ja amfetamiinin tapauksessa ei ole tehokkaaksi todettua lääkinnällistä hoitometodia, vaan riippuvuuden hoidossa käytetään samoja katkaisuhoidon ohjelmia kuin esimerkiksi alkoholismissa.

Kokaiinin käyttöön liittyy myös yliannostuksen riski. Suurin osa Suomeen tulevasta kokaiinista valmistetaan Etelä- ja Väli-Amerikassa, joten aine on kiertänyt monen maan ja kauppiaan läpi, ja on takuuvarmasti epäpuhdasta ja monella eri aineella leikattua. Riskit liittyvätkin yliannostuksen lisäksi epäpuhtauden aiheuttamiin myrkytystiloihin.

Kokaiiniyliannostus muistuttaa amfetamiinimyrkytystä, johon liittyy pahoinvointi, rytmihäiriöt, lihasten nykiminen ja pahimmillaan kuolemaan johtava sydänkohtaus tai hengityslama. Alkoholin kanssa yhteisnautittuna on kokaiini vaarallisinta, sillä siitä muodostuu elimistössä sydämelle myrkyllistä kokaetyleeniä.

Amfetamiiniriippuvuuden oireet ovat suurimmilta osin psyykkisiä, tosin fyysisiäkin oireita esiintyy vahvoissa riippuvuustapauksissa. Amfetamiinin vahvemmalla ja runsaasti vaarallisemmalla serkulla metamfetamiinilla on runsaasti haitallisia vaikutuksia terveyteen. Täysin syntetisoitu, 5-6 kertaa tavallista amfetamiinia vahvempi metamfetamiini tekee käyttäjänsä riippuvaiseksi erittäin nopeasti. Metamfetamiinin pitkäaikaiskäyttö onkin yhdistetty hermosolujen tuhoutumiseen, Parkinsonin taudin riskin kohoamiseen ja sydänoireisiin. Suomessa myytävä metamfetamiini on myös harvoin puhdasta, ja riski saada väärää ”tuotetta” tai vaarallisilla kemikaaleilla jatkettua huumetta on suuri.

Kuka tahansa voi olla addikti

Huumeriippuvuus ei katso sosioekonomista asemaa, vaan huumeriippuvainen voi aivan hyvin olla tavallinen, työssäkäyvä ihminen. Reseptittömiin lääkkeisiin tai katukaupasta ostettuihin huumeisiin voi jäädä koukkuun kuka tahansa. 

Tärkeintä huumeriippuvaiselle on hakea apua. Addiktiotaan ei pidä hävetä, oleellisinta on päästä takaisin raittiiseen elämään ja arkeen. Kantamon Minnesota-hoito antaa riippuvaiselle ensiaskeleet kohti uutta, päihteetöntä elämää.

Lue lisää Minnesota-hoidosta


Huumeriippuvainen on vaaraksi itselleen ja ympäristölleen

Vaikka useimmiten keskitytään huumeriippuvaisen terveysriskeihin, on riippuvainen myös vaaraksi ympäristölleen. Likaiset neulat saattavat unohtua helposti käyttöpaikalle, esimerkiksi leikkipuistoihin tai kadunvarsille. Amfetamiinipsykoosissa oleva henkilö saattaa tehdä äärimmäisen harkitsemattomia päätöksiä aineen vaikutuksen alaisena, mm. muuttua väkivaltaiseksi tai tehdä rikoksia saadakseen lisää huumeita.

Huumeriippuvuus johtaa monesti siihen, ettei addikti kykene itse arvioimaan tekojensa seurauksia ympäristölleen, vaan toimii puhtaasti primitiivisten himojensa ohjaamana. Vaikka huumeriippuvainen ei tahtoisikaan tehdä rikoksia tai aiheuttaa kenellekään harmia, riippuvuus vie monesti voiton moraalilta ja selväjärkisyydeltä.

Ota yhteyttä, me autamme.

Asiantuntijamme vastaavat luottamuksellisesti ja veloituksetta kaikkiin kysymyksiinne joka päivä aamusta iltaan. Neuvomme päihderiippuvaisia sekä läheisiä kaikissa riippuvuuteen ja hoitoon liittyvissä asioissa.

Soita 09-3611 9880

09 3611 9880 (pvm/mpm)

Lähetä Whatsapp-viesti

Whatsapp-numero 09 3611 9880

Lähetä sähköpostia

info@kantamo.fi

Likaiset neulat 

Suonensisäisesti käytettyjen huumausaineiden riskeihin kuuluu likaiset neulat, jotka saattavat kulkea monen eri narkomaanin suonissa ennen roskien sekaan tai luontoon päätymistä. Neulat ovat kalliita, ja kaikki ylimääräinen raha menee useimmiten seuraavan annoksen hankkimiseen.

Suonensisäiseen käyttöön liittyy suuri riski vakavista verikontaktilla siirtyvistä tartuntataudeista, kuten C-hepatiitti ja HIV. Vaikka huumeidenkäyttäjä pitäisi aluksi käytettyjen neulojen pistämistä äärimmäisen vastenmielisenä ja kielteisenä ajatuksena, voi kuukausien tai vuosien käytön aikana mielipide muuttua vahvasti.

Huumeriippuvuuden hoito

Huumausaineriippuvuuteen on toimiva hoito. Kantamon Minnesota-hoito on tehokas, mahdollisimman riskitön vaihtoehto, jossa päihdyttävien aineiden lopettaminen suoritetaan hallitusti ja tuetusti, lääkärimme ohjeiden mukaisesti. Päihdekierteen pysäyttäminen on hoidon ensisijainen tavoite. Se on tärkeä ensiaskel kohti pysyvää, päihteetöntä elämää. 

Hoitojakson jälkeenkään ei tarvitse selviytyä päihteettömänä omin avuin, vaan vertaistuki ja hoidon aikana syntyvät suhteet voivat kantaa pitkällekin tulevaisuuteen. Tärkeintä hoitojakson jälkeisessä prosessissa on kuitenkin hoito-ohjelman noudattaminen.

Hae apua – se kannattaa aina

Kantamo tarjoaa laadukasta Minnesota-hoitoa huumeriippuvuuden sekä päihderiippuvuuden hoitoon. Hoidon tarkoituksena on saada huumeriippuvainen tajuamaan sairautensa, ja luomaan pitkälle kantavia tuloksia.

Hoitoon hakeutuminen on aina haastavaa. Huumeriippuvuus voi olla vaikea myöntää itselleen. Avun pyytäminen sekä hoitoon hakeutuminen on kuitenkin aina ensimmäinen askel kohti päihteetöntä ja huumeista vapaata tulevaisuutta. Vaikka tuntuisi, että mitään ei ole enää tehtävissä, kannattaa silti soittaa meille ja pyytää apua. Huumeriippuvuus on voitettavissa.

Soita 09-3511 9880. Me autamme.

Tietoa kirjoittajasta

Mika Muukkonen on Kantamon johtava päihdeterapeutti. Mika on ollut töissä Kantamon päihdehoitokeskuksessa vuodesta 2018, jota ennen hän on ehtinyt kerätä kokemusta päihdeterapeuttina eri hoitolaitoksissa. Päihdetyö on Mikalle sydämen asia. Hän uskoo läheisten vaikutukseen ja keskustelevaan, ihmisläheiseen päihdetyöhön. Lue lisää.

Mika Muukkonen Kantamo

Mika Muukkonen

Johtava Päihdeterapeutti - Kantamo Oy

Kantamo mediassa:

Jatkohoitopaikkakunnat

Kantamon jatkohoitoa tarjotaan yli 30 paikkakunnalla ympäri Suomea.
Lisäksi tarjolla on etäjatkoryhmiä, johon voi osallistua mistä päin maailmaa tahansa.

Lue lisää jatkohoidosta