Kantamo Oy yhdistyi Fenix klinikat Oy:n kanssa syyskuussa 2021. Pyrimme noudattamaan toiminnassamme korkeinta mahdollista läpinäkyvyyttä ja haluamme kommentoida Yle:n 14.11.2022 julkaisemaa artikkelia (https://yle.fi/a/74-20004235), jossa käsiteltiin valvonnassa esiin nousseita epäkohtia Fenix-klinikat Oy:n toiminnassa vuosien 2017-2020 välisenä aikana.

Sen lisäksi, että epäkohdat ovat tapahtuneet kauan ennen Kantamon ja Fenixin yhdistymistä, Fenix-klinikat on jo elokuussa 2020 korjannut valvonnassa havaitut puutteet. Aluehallintovirasto on tällöin todennut yksikön täyttävän kaikki luvan mukaiset vaatimukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset edellytykset.

Artikkelissa nostetaan esiin, että Fenix-klinikoiden johtajana toimi rikoksesta tuomittu henkilö. Kyseessä on henkilö, joka seitsemän vuotta sitten päihderiippuvaisena syyllistyi päihteisiin liittyvään rikokseen. Onnistuneen päihdehoidon myötä hän on raitistunut, kärsinyt tuomionsa ja myöhemmin hakeutunut töihin päihdekuntoutustoimialalle muita päihderiippuvaisia auttamaan. Tätä työtä hän on jatkanut moitteettomasti ja raittiina myös Kantamossa. Henkilö on hyvä osoitus päihdekuntoutuksen hyödyistä ihmiselle ja yhteiskunnalle. Kantamo pitää huolestuttavana ajatusta, että rikostuomion saanut henkilö ei voisi millään toimillaan enää kelvata osaksi yhteiskuntaa.

Artikkelissa tuodaan esiin, että Fenix-klinikan hoidossa olisi ollut sääntöjä, joiden olisi tulkittu rikkovan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. Artikkelinkin mukaan tulkinnat ovat sittemmin muokkautuneet. Epäkohdat on korjattu ennen Kantamon ja Fenix-klinikoiden yhdistymistä. On kuitenkin hyvä huomata, että kaikkien laitoskuntoutusyksiköiden toiminta noudattaa jotain hoito-ohjelmaa, jota asiakkaiden tulee noudattaa, jos he haluavat osallistua hoitoon.

Kantamon ensisijainen tavoite on hoitaa tuloksekkaasti päihderiippuvuudesta kärsiviä ihmisiä ja heidän läheisiään. Kantamon 12 askeleen hoito-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Palveluvalikoimaneuvoston suosittelema hoitomuoto alkoholismiin Suomessa. Se on myös maailman käytetyimpiä hoitomuoja päihderiippuvuuteen. Hoito-ohjelmaan sisältyy noudatettavia asioita, kuten terapiaan osallistuminen sovitusti ja puhelimen käyttäminen vain puhelinaikoina. Ne eivät rajoita asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Hoito on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää milloin tahansa. Kantamossa on ollut viranomaisten valvontakäynti mm. vuosina 2020, 2021 ja 2022, eikä asiakkaan itsemääräämisoikeuteen ole ollut huomautettavaa.

Suomessa on yli 250 000 päihderiippuvaista ja heillä miljoonia läheisiä. Vain murto-osa heistä hakeutuu päihdekuntoutukseen ja selviytyy päihteettömäksi. Toivomme, että ihmiset uskaltavat jatkossa hakeutua avun piiriin ja saavat tuloksekasta päihdehoitoa.

Lisätiedot:

Minja Pohjola,  minja.pohjola@kantamo.fi, puh. 040 594 7770