Läheiset

Päihderiippuuvuus on koko perheen sairaus. Se vaikuttaa voimakkaasti päihderiippuvaisen lähellä oleviin ihmisiin. Päihderiippuvuuden toimivassa hoidossa on erittäin oleellista, että koko perhe saa avun. Pelkästään päihderiippuvaiseen keskittyvä hoito ei paranna tilannetta ja johtaa helposti päihteiden käytön uudelleen alkamiseen.

Päihderiippuvaisen läheiset sinnittelevät jaksamisensa äärirajoilla pyrkiessään auttamaan päihderiippuvaista. Kuitenkin yritys hallita kokonaisuutta jatkuvassa kaaoksessa kuormittaa kaikkia elämän osa-alueita. Häpeä ohjaa läheisen elämään ja johtaa salailuun ja eristäytymiseen. Lapset eivät esimerkiksi tuo kavereita kylään tai puoliso selittelee päihderiippuvaisen toimintaa muille läheisille tai omalla työpaikallaan.

Päihderiippuvuus vaikuttaa myös kauempana asuviin ystäviin ja  sukulaisiin. Se aiheuttaa hämmennystä, huolta ja jopa ärtymystä. Usein he eivät ymmärrä, mitä oikeasti tapahtuu.

Kantamon hoitoon kuuluu oleellisena osana läheiset. Yleensä hoidon kolmannella viikonlopulla on läheisviikonloppu, jonne kutsutaan päihderiippuvaisen läheiset. Viikonlopun aikana läheiset saavat ymmärryksen siitä mistä päihderiippuvuudessa on todella kyse ja kuinka se vaikuttaa päihderiippuvaiseen ja hänen läheisiinsä. Samalla läheiset saavat työkaluja, joiden avulla he voivat alkaa toipumaan. Läheisviikonloppuun osallistuvat läheiset ovat oikeutettuja myös Kantamon jatkohoitoon kaikkialla Suomessa.

Läheisviikonloppu

Kantamon hoitokokonaisuuteen kuuluu läheisviikonloppu, joka järjestetään hoidon kolmantena tai neljäntenä viikonloppuna. Läheisviikonloppu on erittäin tärkeä osa hoitoa. Viikonloppuun kutsutaan perheenjäseniä, sukulaisia ja ystäviä, jotka ovat kärsineet päihderiippuvaisen päihteenkäytöstä. Heidän paikallaolonsa on tärkeää sekä päihderiippuvaiselle että heille itselleen. Viikonloppu on ainutlaatuinen tilaisuus ja siihen osallistuvat läheiset saavat oikeuden osallistua Kantamon jatkohoitoryhmiin kaikkialla Suomessa.

Läheisviikonlopussa läheiset saavat ymmärryksen siitä, mistä päihderiippuvuudessa on kyse ja kuinka se vaikuttaa koko perheeseen.

Läheisviikonloppuun kuuluu päihderiippuvaisen kohtaaminen, jossa läheiset pääsevät kertomaan miltä päihteiden käyttö on heistä tuntunut. Päihderiippuvuus on sairaus, joka vaikuttaa ihmiseen myös silloin, kun päihteitä ei käytetä. Läheiskohtaaminen on usein ensimmäinen kerta, kun päihderiippuvainen  pystyy kuuntelemaan ja ymmärtämään miltä läheisistä on aidosti tuntunut.

Läheiset pääsevät myös kuulemaan minkälaisia tunteita päihderiippuvaisella itsellään on ollut päihteiden käytöstä. Lisäksi kaikki saavat kertoa mitä odotuksia heillä on tulevaisuuden suhteen.

Läheisviikonloppu on hyvin tunnepitoinen, raitistava kokemus päihderiippuvaiselle ja helpottava ja toivoa antava kokemus läheisille.