Kolme neljästä suomalaisesta on kohdannut alkoholiin liittyviä ongelmia lähipiirissään. Heistä vain alle kolmannes kokee, että alkoholin käyttöön liittyviin ongelmiin on riittävästi apua saatavilla. Nykyinen alkoholistien hoitomalli ei toimi, sillä apua saaneista vain 20 prosenttia kokee, että avusta on ollut hyötyä.

Tutkimus: Suomalaisten kokemukset alkoholista ja alkoholiriippuvuudesta

Päihdehoitolaitos Kantamo selvitti suomalaisten kokemuksia ja asenteita liittyen alkoholiin ja alkoholismiin. Suomalaisista 75 prosenttia on kohdannut alkoholiin liittyviä ongelmia lähipiirissään, kuten perheessä, kaveripiirissä tai työpaikalla. Vain 28 prosenttia heistä koki, että alkoholiongelmaiselle sekä läheisille on saatavilla riittävästi apua ja apua saaneista vain 20 prosenttia kokee, että avusta on ollut hyötyä. Liian usein päihderiippuivainen ei saa tarvitsemaansa apua ja päihderiippuvaiselle sekä heidän läheisilleen tulee tunne, ettei heidän hätää oteta tosissaan.

- Tutkimuksen tulokset tukevat omaa kokemustani päihdeterapeuttina siitä, että emme suomalaisessa yhteiskunnassa osaa riittävästi auttaa alkoholiongelmaista tai hänen lähipiiriään. Alkoholismi kuitenkin aiheuttaa Suomessa valtavasti sekä terveydellisiä ongelmia että henkistä kärsimystä, kertoo Kantamon päihdeterapeutti.

Kanasen mukaan on myös tärkeää tunnistaa ero alkoholin riskikäyttäjän ja päihderiippuvaisen välillä.

- Valtaosa alkoholiongelmiin apua saaneistakin kokee, ettei hoidosta ole ollut hyötyä. Tämä kertoo siitä, että päihderiippuvaisten hoitomalleissa on valtavasti kehitettävää. Oman kokemukseni mukaan suurin ongelma on siinä, että alkoholin riskikäyttäjiä ja päihderiippuivaisia yritetään hoitaa samoilla hoitomalleilla. Ne keinot, jotka auttavat riskikäyttäjää, eivät auta päihderiippuvaista, hän muistuttaa.

Alkoholismi on tappava tabu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan alkoholiin liittyvät kuolemansyyt ovat 2000-luvulla nousseet yhdeksi työikäisten yleisimmistä kuolemansyistä ja Pohjoismaisen alkoholitilaston mukaan alkoholikuolleisuus on Suomessa 400 prosenttia yleisempää kuin Ruotsissa.

Enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että alkoholi on liian merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa ja että alkoholismista ei puhuta riittävän avoimesti. Alkoholiongelmia kohdanneista suomalaisista 74 prosenttia kertoo, että vaikeinta alkoholiongelmaisen auttamisessa on se, ettei alkoholisti itse myönnä ongelmaa. Lähes kolmannes vastaajista kokee, että alkoholiongelmaa on vaikea ottaa puheeksi ja joka neljännen mielestä häpeä alkoholiongelman ympärillä on liian suuri.

- Alkoholiriippuvainen kieltää ongelmansa viimeiseen asti, koska se kuuluu sairauden perusluonteeseen. Vaikka juomisen voi lopettaa vain alkoholisti itse, korostuu lähipiirin rooli siksi erityisesti hoitoon hakeutumisessa. Suomalaisilla on virheellinen mielikuva, että jos riippuvainen ei itse halua hoitoon, häntä ei voi auttaa. Hoitoon hakeutumiseen tarvitaan siksi lähes aina läheisten tuki. Päihdehoidon tehtävä on sitten motivoida ihminen lopettamaan, mutta lopullinen parantumisen vastuu on päihderiippuvaisella.

Päihderiippuvaisen lähipiirikin tarvitsee tukea

Tutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia suomalaisista kokee, että alkoholismi koskettaa koko perhettä ja lähipiiriä.

- Toimivassa hoidossa hoidon piiriin otetaan myös läheiset, joille annetaan tukea ja keinoja auttaa alkoholistia muuttamaan arkensa. Lakikin sanoo, että läheiset on otettava huomioon hoidossa, mutta yleisessä hoitomallissa heitä ei oteta huomioon.

Yli puolet (60%) vastaajista on sitä mieltä, että raitistuneen alkoholistin vertaistuki on paras keino auttaa alkoholistia.

- Vertaistuki on tärkeää, koska alkoholisti usein kokee, ettei häntä ymmärretä. Kun päihderiippuvainen saa tukea ihmiseltä, joka on kokenut saman, hän on helpompi luottaa ja samaistua auttajaan.

Tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n verkkopaneelissa syyskuussa 2018. Kyselyyn vastasi 1 000 18–70-vuotiasta suomalaista. Lähtöotos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava. Tutkimuksen suunnitteli Pohjoisranta Burson-Marsteller yhdessä Kantamon kanssa.

Tutkimus: Suomalaisten kokemukset alkoholista ja alkoholiriippuvuudesta

Lisätiedot:

Kantamo, 09 3611 9880

Kantamo on päihdehoitoon erikoistunut yritys, joka tarjoaa Minnesota-mallin mukaista hoitoa. Yrityksen päihdehoitokeskus sijaitsee Kärkölässä, joka on noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. www.kantamo.fi