Ota yhteyttä:  09-3611 9880
Takaisin

Laske riippuvuuksien määrä ja kustannukset yrityksessäsi

Päihderiippuvuus ja alkoholismi työpaikalla

Asiakastilaisuudet, pikkujoulut, kokousmatkat, perjantaipullo työviikon päätteeksi. Alkoholin käyttäminen on yhteiskunnassamme osa työelämää. Suurimmalle osalle henkilöstöstä näistä ei koidu minkäänlaisia ongelmia.

Kuitenkin noin 10% alkoholia käyttävistä henkilöistä sairastuu jossain elämänsä vaiheessa päihderiippuvuuteen, joka alkaa erityisesti pitkälle edetessään tuomaan merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia haittoja työelämään.

Alkoholistin epänormaali käyttäytyminen tuo jännitteitä työyhteisöön, mikä vaikuttaa negatiivisesti yrityksen työilmapiiriin. Lisäksi alkoholismi tuo merkittäviä kustannuksia yrityksille poissaolojen ja laskeneen työtehon kautta. Erään kaavan mukaan yritykset voivat laskea päihderiippuvuuden vuosittaisia kustannuksia seuraavasti:

0,10 x henkilöstön määrä x 0,25 x vuotuiset palkkakustannukset

Inhimillisistä ja taloudellisista syistä johtuen on tärkeää, että työnantaja osaa puuttua päihdeongelmiin. Tarvittaessa järjestämme koulutusta päihderiippuvuuden hoidosta ja hoitoonohjauksesta yrityksille ja järjestöille.

Mikäli tilanteeseen ei puututa, asiat pitkittyvät ja pahenevat synnyttäen vaaratilanteita ja ylimääräisiä kustannuksia. Me Kantamossa autamme mielellämme päihdesuunnitelman tekemisessä sekä toteuttamisessa. Sivuiltamme löydät tietoa yleisesti päihderiippuvuudesta ja sen hoitamisesta. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla 09 3611 9880 tai sähköpostitse info@kantamo.fi.

Alkoholismin tunnistaminen työpaikalla

Työ on yleensä elämän osa-alue, jolla päihderiippuvuuden silmiin- tai nenäänpistävät seuraukset tulevat mukaan varsin myöhään. Monet päihderiippuvaiset kieltävät ongelmansa sanomalla: ”Kyllä minä sentään työni hoidan…” Tämä pitää paikkaansa varsin pitkään. Räikeimmät laiminlyönnit (kuten selkeät juomisesta johtuvat poissaolot) tulevat kuvaan vasta päihderiippuvuuden myöhäisessä vaiheessa. Aikaisemmassa vaiheessa nämä poissaolot verhoillaan tekaistuiksi sairaslomiksi tai ”pekkaspäiviksi”.

Päihderiippuvaisten käyttäytyminen on hyvin kaavamaista. Siksi päihderiippuvuus on mahdollista tunnistaa. Kun seuraavat piirteet ja kehityskulku esiintyy toistuvasti samalla henkilöllä, voidaan päätellä, että hän sairastaa päihderiippuvuutta:

Alkoholismin eteneminen työelämässä

Aikainen vaihe

 • Valehtelee myöhästymisistä
 • On yliherkkä vastaanottamaan arvostelua, joka voi olla todellista tai kuviteltua.
 • Valittelee erinäisiä kipuja.
 • Työkaverit valittavat käytöksestä.
 • Poissaolot eivät ole silmiinpistäviä vielä tässä vaiheessa. Saattaa lopettaa työt aikaisemmin, esimerkiksi lounaan jälkeen. Tauot ja ruokailut venyvät.
 • Työpanos alkaa heikentyä, töiden loppuunsaattaminen venyy tai tekee virheitä.

Keskivaihe

 • Esittää epäluotettavia väitteitä, valehtelee
 • Välttelee työnjohtajia, ystäviä ja työkavereita
 • Taloudellisia ongelmia, lainaa rahaa työkavereilta
 • Käy keskimääräistä useammin lääkärin vastaanotolla, yhä useammin sairausoireita
 • Työssä ja työn ulkopuolella tapahtuu toistuvia vahinkoja.
 • Tuntee perusteettomia epäilyjä ja yliherkkyyttä, käyttäytyy kerskailevasti.
 • On huolimaton ja näyttää epäsiistiltä. Kasvot punoittavat usein voimakkaasti.
 • Kotona ongelmia, jotka vaikuttavat työhön (esim. avioeron uhka).
 • Heikentynyt arvostelukyky
 • Päihteiden väärinkäyttö arka puheenaihe
 • Riitajuttuja ja muita vaikeuksia lain kanssa
 • Epänormaalia käyttäytymistä.
 • Toistuvia osittaisia tai kokopäiväisiä poissaoloja erilaisten kipujen ja epätavallisten syiden takia
 • Liioittelee työtulostaan, epäsäännöllinen työtahti.
 • Haisee vanhalle viinalle tai kurkkupastilleille.
 • Näkyviä krapulan oireita
 • ”Juominen häiritsee työtä”

Myöhäinen vaihe

 • Ennakolta arvaamattomia ja ilmoittamattomia poissaoloja
 • Juo salaa työpaikalla
 • Toistuvia sairaalakäyntejä, huomattava fyysinen rapistuminen
 • Lisääntyvät taloudelliset vaikeudet
 • Vakavia perheongelmia, todennäköinen avioero
 • Työssä tehtävät virheet räikeitä
 • ”Työ häiritsee juomista”

Ohjeita esihenkilöille

Päihderiippuvuus koetaan usein häpeälliseksi. Siihen puuttuminen ja asian puheeksi ottaminen ovat yleensä haasteellisimpia tehtäviä esimiehille. Esimiehillä ei välttämättä ole tietoa alkoholismista sairautena. Monesti ei tiedetä, kuinka auttaa alkoholistia, vaikka alkoholi tiedostetaan olevan ongelma jollekin työntekijälle.

Nämä sivut antavat tietoa alkoholismista sairautena. Lisäksi henkilökuntamme auttaa mielellään. Voit ottaa puhelimitse numeroon 09 3611 9880 yhteyttä asiantuntijoihimme. Kerromme tarkempia ohjeita päihderiippuvuuden tunnistamisesta ja kuinka asia kannattaa ottaa puheeksi. Voimme myös halutessanne järjestää koulutuksen työpaikallanne.

Päihdeongelman käsittelemisen haasteet

Yksinäisyys

Kun kysymyksessä on alkoholiongelma, esimies tuntee monesti aiheetonta häpeää. Asiasta voi olla vaikea puhua ylemmällä taholla. Esimies voi luulla itse epäonnistuneensa, kun omassa yksikössä ilmenee päihdeongelmaa. Näin toimimalla syntyy salailun kierre, joka vain pahentaa ongelmaa.

Alkoholismi on yleinen sairaus, joka koskettaa ihmisiä kaikissa ammateissa ja yhteiskuntaluokissa. Esimies ei pysty estämään kenenkään sairastumista alkoholismiin, aivan kuten hän ei pysty estämään esimerkiksi diabeteksen puhkeamista jollakin työntekijällään. Alkoholismia ei siksi tule pitää myyttinä.

Toimivilla yrityksillä on usein olemassa päihdeohjelma, jossa on ennalta suunniteltu toimintamallit päihdeongelman ilmentyessä. Autamme mielellämme luomaan yrityksellenne päihdeohjelmaa.

Epävarmuus suhteessa alkoholiongelmaan

Alkoholismi voi olla vaikea aihe, jos elämän varrella ei ole kohdannut lähipiirissä kyseistä sairautta. Lisäksi esimies voi kokea pettymystä ja kiusaantuneisuutta, kun on saanut alkoholistin vaivakseen. Tällöin ensimmäinen ajatus on päästä nopeasti eroon hänestä joko erottamalla tai siirtämällä toiseen yksikköön. Tämä ei kuitenkaan ole pitkäjänteinen ratkaisu ongelmaan. Esimiehelle kuuluva vastuunottaminen merkitsee myös ikävien asioiden käsittelemistä.

Erityisen vaikea aihe on silloin, jos esimies on itse päihdeongelmainen. Jos esimiehenä koet, että tämä aihe on kiusallinen tai koskettaa liian henkilökohtaisesti, muista, että asemasi ei suojele päihderiippuvuudelta. Voit myös itse hakeutua luottamuksellisesti hoitoomme.

Päihdeongelmien käsittely työpaikalla

Yleistä:

 • Hanki tietoa päihderiippuvuudesta sairautena
 • Et voi työntyä liiaksi kenenkään yksityiselämään, kiinnitä siksi huomiota ainoastaan työpaikkakäyttäytymiseen.
 • Älä tee diagnoosia liian hätäisesti
 • Laadi selvät säännöt alkoholin suhteen (yrityksen tilaisuudet, päihtyneenä olo työpaikalla jne.)

Vinkkejä puheeksi ottamiseen päihdeongelmaisen kanssa:

 • Jos päihderiippuvainen käyttäytyy oudosti, kirjoita ylös, mitä tapahtuu.
 • Voit ottaa myös yhteyttä päihderiippuvaisen perheeseen kertoaksesi huolestasi ja halustasi auttaa päihderiippuvaista hoitoon.
 • Älä mahdollista päihderiippuvaisen sairauden etenemistä salailemalla tai lakaisemalla asioita maton alle.
 • Kun puhut asiasta päihderiippuvaisen kanssa, ole samalla ystävällinen, määrätietoinen ja jämäkkä. Osoita, että välität päihderiippuvaisesta ihmisenä ja haluat auttaa häntä.
 • Älä lähde mukaan päihderiippuvaisen selityksiin tulevatpa ne huutaen tai kyynelehtien.
 • Pidä päämääränäsi päihderiippuvaisen lähtemistä hoitoon, älä yritä itse ratkaista hänen ongelmaansa antamalla neuvoja päihteidenkäyttöön.
 • Päihtyneen kanssa ei kannata keskustella.

Tietoa Kantamosta yrityksille

Kantamon henkilökunta omaa pitkän kokemuksen päihdehoidosta. Kantamon päihdehoito on tarkoitettu kaikille päihderiippuvuudesta kärsiville täysi-ikäisille. Itse sairaudesta ja hoidosta löydät tietoa sivuiltamme.

Kantamo tekee yhteistyötä useiden kuntien, kaupunkien ja yritysten kanssa. Isoimpana hoitotuloksiin vaikuttavana tekijänä olemme huomanneet aikaisessa vaiheessa alkavan yhteistyön päihdetyöntekijöiden kanssa sekä hoitojatkumon seurannan. Voit ottaa meihin yhteyttä joko soittamalla tai sähköpostitse info@kantamo.fi.

Soita 09-3611 9880

Kantamon yhteystiedot

Riippuvuuden arviointipalvelu

Onko sinulla herännyt epäilys työntekijän päihde- tai peliriippuvuudesta, mutta kaipaat tilanteeseen varmuutta sekä tukea etenemiseen? Ota meihin yhteyttä. Voit tilata meiltä riippuvuuden arviointipalvelun. Se on luottamuksellinen keskustelu, jossa koulutettu päihdeterapeutti käy videovastaanoton välityksellä keskustelun työntekijän kanssa. Mukana tapaamisessa voi olla myös työterveyshuollon edustaja. Päihdeterapeutti kartoittaa työntekijän tilanteen käyttämällä arvioinnissa kuusiasteikkoista ASAM-arviointia sekä motivoivan haastattelun menetelmää. Keskustelu on empaattinen ja työntekijää arvostava. Päihdeterapeutti kirjoittaa arvioinnin perusteella raportin, joka annetaan työntekijälle, työnantajalle sekä työterveyshuollolle. Raportissa kuvataan kirjallisesti työntekijän mahdollisen riippuvuussairauden tilanne ja etenemisvaihe. Arvioinnin jälkeen kaikilla osapuolilla on yhteinen näkemys tilanteesta. Myös hoitoonohjaus on tässä vaiheessa helpompaa.

Arviointipalvelun hinta 1500 € alv 0 %

Lisätietoja ja varaukset arviointiin:

johtava päihdeterapeutti Mika Muukkonen puh 040 487 3577

Ota yhteyttä, me autamme.

Asiantuntijamme vastaavat luottamuksellisesti ja veloituksetta kaikkiin kysymyksiinne joka päivä aamusta iltaan. Neuvomme päihderiippuvaisia sekä läheisiä kaikissa riippuvuuteen ja hoitoon liittyvissä asioissa.

Soita 09-3611 9880

09 3611 9880 (pvm/mpm)

Lähetä Whatsapp-viesti

Whatsapp-numero 09 3611 9880

Lähetä sähköpostia

info@kantamo.fi

Kantamo mediassa:

Kantamon blogi

Miksi joulupyhät ahdistavat alkoholistin läheistä?

Juttusarjassa käsitellään Kantamon päivystyspuhelimessa kysyttyjä kysymyksiä. Vastaajina ovat Kantamon terapeutit, joilla on omakohtainen toipumiskokemus riippuvuudesta ja tuhansien potilaiden kokemus sen...

Lue koko kirjoitus

Kantamo siirtyy pienkonsernirakenteeseen

Kantamon yhtiörakennetta kehitetään. Siirrymme 1.1.2024 alkaen tytäryhtiörakenteeseen. Emoyhtiö Kantamo Oy:n (y-tunnus 2877209-6) lisäksi konserniin kuuluu tytäryhtiö Kantamo Fenix Oy (y-tunnus...

Lue koko kirjoitus

Lue lisää tarinoita Kantamon blogista

Blogiin

Jatkohoitopaikkakunnat

Kantamon jatkohoitoa tarjotaan yli 30 paikkakunnalla ympäri Suomea.
Lisäksi tarjolla on etäjatkoryhmiä, johon voi osallistua mistä päin maailmaa tahansa.

Lue lisää jatkohoidosta

Meillä on aluehallintoviraston lupa yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisten palvelujen tuottamiseen.

Olemme Kelan hyväksymä kuntoutusrahaan oikeuttava päihdehuollon kuntoutuslaitos.