Yritykset

Päihderiippuvuus on sairaus, jota esiintyy kaikilla työpaikoilla. Me autamme mielellämme päihdesuunnitelman tekemisessä sekä toteuttamisessa. Sivuiltamme löydät tietoa yleisesti päihderiippuvuudesta ja sen hoitamisesta. Alta löydät tietoa päihderiippuvuuteen työpaikalla. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai alta löytyvällä yhteydenotto lomakkeella.

Päihderiippuvuus työpaikalla

Päihderiippuvuus on sairaus, joka herättää usein voimakkaita tunteita, kuten häpeää, vihaa ja toivottomuuden tunnetta. Päihderiippuvuuteen puuttuminen on esimiehelle hyvin haastava tilanne. Vaikka päihderiippuvuus on ilmeinen, sen puheeksi ottaminen aiheuttaa esimiehelle usein tarpeetonta ahdistusta, epävarmuutta ja jopa epäonnistumisen tunnetta. Mikäli tilanteeseen ei puututa, asiat pitkittyvät ja pahenevat synnyttäen vaaratilanteita ja ylimääräisiä kustannuksia.

Yleisiä ohjeita

Päihderiippuvuuden ymmärtäminen auttaa tilanteen käsittelemisessä

Työnantaja voi puuttua vain työpaikalla ja työaikana tapahtuviin asioihin. Keskittyminen näihin asioihin ja tilanteisiin selkeyttää esimiehen asemaa.

Varhainen tukeminen tarkoittaa, että asioista voi ja kannattaa puhua ajoissa. Varhainen keskustelu auttaa sekä työntekijää, että esimiestä. Liian nopea oletus päihderiippuvuudesta johtaa helposti ongelmatilanteisiin.

Päihderiippuvuus ei poistu sopimuksella juomattomuudesta. Päihderiippuvaisen on hoidettava sairauttaan, mikään sopimus ei muuta tilannetta.

Päihderiippuvuuden aiheuttamat haasteet:

Tänä päivänä työpaikoilla on usein päihdeohjelma sekä varhaisen tuen malli, joka antaa toimintamallit ja linjaukset päihderiippuvuuteen puuttumiselle. Hyvistä ohjeista huolimatta esimies voi kokea epätietoisuutta useista asioista, esimerkiksi siitä milloin asioihin voi puuttua, mitä varsinaisesti tapahtuu, kuka hoitaa asian siihen puuttumisen jälkeen ja niin edelleen. Tämä epävarmuus johtuu usein siitä, että päihderiippuvuutta sairautena ei tunneta ja siksi sen käsitteleminen tuntuu vaikealta. Me autamme mielellämme ymmärtämään, mistä on kyse ja tuemme asian käsittelyssä. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla 09-36119880 tai alla olevalla yhteydenottolomakkeella.

Päihderiippuvuutta esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa ja kaikissa ammateissa. Ulkoiset tekijät, kuten työ tai esimies eivät voi vaikuttaa sairauden puhkeamiseen.

Tuoreen tutkimuksen mukaan joka toisella suomalaisella on kokemusta ainakin yhdestä työkaverista, joka juo liikaa. Erityisen paljon tällaisia kokemuksia on ollut johtajilla ja ylemmillä toimihenkilöillä, joista 61 prosenttia on huomannut yhden tai useamman työkaverin juovan liikaa.

(Lähde Ehyt Ry)

Soita 09-36119880

Yleinen muistilista puheeksi ottoon:

Päihderiippuvainen luo omaa todellisuuttaan vähättelemällä, salaamalla sekä valehtelemalla. Tämä kuuluu sairaudenkuvaan ja sitä ei kannata ottaa henkilökohtaisesti, jolloin vihan ja ärtymyksen tunteet nousevat helposti pintaan. Päihderiippuvaisen käyttäytyminen ja ongelmatilanteet kannattaa esimerkiksi kirjata ylös, jolloin voit osoittaa konkreettiset tapahtumat. Älä lähde mukaan päihderiippuvaisen luomaan kuvaan.

Päihderiippuvuus näyttäytyy yleensä viimeisenä työpaikalla. Tilanne on huomattavasti pahempi vapaa-ajalla. Jotta voisit tukea päihderiippuvaista ja hänen läheisiään mahdollisimman hyvin, voit olla yhteydessä hänen perheeseensä työajalla tapahtuneiden ongelmien osalta. Näin saat myös itsellesi vahvistusta tilanteeseen.

Päihderiippuvuus on etenevä sairaus. Suurimpia ongelmia sairauden kannalta on sen mahdollistaminen. Mahdollistamisella tarkoitetaan asioihin puuttumattomuutta ja salailua.

Puheeksiotossa on tärkeää kohdata ihminen. Tarkoitus ei ole hyökätä hänen mahdollisesti aiheuttamiinsa ongelmiin. Vastuu tulee kantaa omista teoistaan. Tilanteen ratkaisemisen kannalta on oleellista, että ihminen saa ensin apua sairauteensa. Osoita, että välität päihderiippuvaisesta ihmisenä ja haluat auttaa häntä.

Esimiehenä sinun tehtäväsi ei ole hoitaa päihderiippuvaista tai ratkaista hänen ongelmiaan päihteiden osalta. Älä anna ohjeita päihteisiin liittyen tai elämäntilanteen ratkaisemiseen. Tehtäväsi on saada ihminen oikean hoidon piiriin.

Puheeksiottoa ei tule koskaan tehdä päihtyneen henkilön kanssa.

Ota yhteyttä

Nimi

Sähköposti

Puhelinumero (pakollinen)

Aihe

Viesti