Mielenterveysongelmat ja päihdehoito - kaksi käsi kädessä

Päihderiippuvuus ja mielenterveysongelmat ovat usein läheisessä yhteydessä toisiinsa. Päihteitä käytetään usein itsehoitona mielenterveyden haasteisiin, kuten masennukseen, ahdistukseen tai traumojen lievittämiseen. Valitettavasti päihteiden käyttö voi pahentaa mielenterveysongelmia entisestään. Siksi päihdehoito voi olla tehokas apu mielenterveysongelmien hoidossa.

Päihdehoitoon hakeutuessa ei välttämättä tarvitse olla itse motivoitunut raitistumaan. Tärkeintä on olla suostuvainen tulemaan hoitoon ja hyväksyä avun tarve. Kantamon hoitomalli perustuu riippuvuuden kohtaamiseen sairautena, josta voi toipua. Hoidossa otetaan huomioon myös päihteiden käyttäjien läheiset, jotta heille voidaan tarjota tukea ja ymmärrystä.

Päihdehoidon merkitys mielenterveysongelmien hoidossa

Päihteiden käyttö voi pitkällä aikavälillä pahentaa mielenterveysongelmia ja johtaa siihen, että niiden hoitaminen vaikeutuu entisestään. Päihdehoito tarjoaa mahdollisuuden keskeyttää päihteiden käyttö ja aloittaa tasapainoinen toipumisprosessi. Ammattitaitoinen hoitohenkilöstö Kantamossa auttaa päihderiippuvaisia löytämään keinoja hallita päihteettömyyttä sekä käsitellä mielenterveysongelmia yhteistyössä muiden hoitomuotojen kanssa.

Mielenterveysongelmista kärsivät päihderiippuvaiset saattavat hyötyä eniten hoidon yhdistämisestä päihderiippuvuuden hoitoon. Päihdehoito voi tarjota tarvittavan tuen ja ohjauksen päihdeongelman hoidossa samalla kun mielenterveysongelmia käsitellään. Esimerkiksi psykoterapia, lääkehoidot ja ryhmäterapiat voivat olla osa päihdehoidon kokonaisuutta. Tällainen kokonaisvaltainen hoito auttaa päihdeongelmaisten mielenterveysongelmien lievittämisessä ja parantamisessa.

Päihdehoito Kantamossa - tehokas apu yhtä aikaa mielenterveysongelmille

Kantamon päihdehoito on suunniteltu auttamaan päihderiippuvaisia toipumaan sekä päihteiden väärinkäytöstä että mielenterveysongelmista. Neljän viikon mittainen perushoitojakso on suunniteltu päihteiden käytön keskeyttämiseen ja raittiudessa pysymisen tukemiseen. Hoitojakson jälkeen seuraa 11 kuukauden mittainen jatkohoito, jonka aikana tukena käytetään Kantamon mobiilisovellusta.

Mobiilisovellus tarjoaa tietoa päihderiippuvuudesta ja tukee raittiudessa pysymistä. Se voi auttaa päihderiippuvaista hallitsemaan mielenterveysongelmiaan ja tarjoaa muiden resurssien, kuten ammattitaitoisen hoitohenkilöstön, saatavuutta tarpeen mukaan. Kantamon asiantuntijat vastaavat luottamuksellisesti kaikkiin kysymyksiin päivittäin ja tarjoavat tukea päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen.