Miksi läheisten tukeminen on tärkeää päihderiippuvaisen kuntoutumisessa

Kun läheinen on päihderiippuvainen, hänen läheisillään on merkittävä rooli kuntoutumisessa. Läheiset voivat tarjota tukiverkostoa, joka auttaa päihderiippuvaista pysymään vahvana ja motivoituneena. Kantamon päihdehoitokeskus ymmärtää tämän merkityksen ja haluaa tarjota asiantuntijavinkkejä läheisten tukemiseen.

Yksi keskeisimmistä syistä läheisten tukemiseen päihderiippuvaisen kuntoutumisessa on se, että läheiset voivat tarjota välttämätöntä emotionaalista tukea. Riippuvuutta kokeva henkilö kärsii usein syyllisyydestä, häpeästä ja alhaisesta itsetunnosta. Läheisten tuki voi auttaa häntä tuntemaan olonsa hyväksytyksi ja rakastetuksi, mikä on tärkeää itsetunnon ja itsearvostuksen kehittymiselle. Läheiset voivat myös tarjota päihderiippuvaiselle turvallisen paikan ilmaista tunteitaan avoimesti ja käsitellä menneisyyden traumoja.

Kommunikointi ja rajat läheisen tukemisessa

Kommunikointi ja rajat ovat keskeisiä tekijöitä läheisen tukemisessa päihderiippuvaisen kuntoutumisessa. Kantamon päihdehoitokeskus tarjoaa asiantuntijan vinkkejä näiden asioiden hallintaan.

Positiivinen ja avoin kommunikointi läheisen kanssa voi auttaa päihderiippuvaista ilmaisemaan tunteitaan ja tarpeitaan. Läheisten tulisi olla kärsivällisiä ja kuunnella aidosti päihderiippuvaista ilman arvostelua. Välttäkää kielteisiä kommentteja ja käyttäkää positiivista kieltä korostaen toipumisen mahdollisuuksia. Kantamon päihdehoitokeskus suosittelee myös, että läheiset olisivat tietoisia omasta käyttäytymisestään ja äänensävystään, koska pienet yksityiskohdat voivat vaikuttaa valtavasti päihderiippuvaisen mielialaan.

Itsensä huolehtiminen läheisenä

Kantamo ymmärtää, että läheisenä itsensä huolehtiminen on tärkeää, jotta pystyt tukemaan päihderiippuvaista tehokkaasti. Alla on asiantuntijan vinkkejä itsensä huolehtimiseen ja omien voimavarojen ylläpitämiseen.

On tärkeää asettaa omat rajat ja ottaa aikaa omille tarpeilleen. Säännöllinen lepo, liikunta ja terveellinen ravinto auttavat ylläpitämään omaa hyvinvointia. Lisäksi kannattaa harkita liittymistä vertaistukiryhmään tai hakea tukea ammattiauttajilta, jotka voivat tarjota turvallisen tilan jakaa omia tunteita ja kokemuksia. Muista, että et ole yksin tässä prosessissa, vaan voit hyödyntää ympärilläsi olevaa tukea.