Miten hoitojakso toimii päihdehoidossa?

Kantamon hoitojaksot päihdehoidossa ovat neljän viikon mittaisia, ja niiden tarkoituksena on tarjota päihderiippuvaisille tarvittavaa apua ja tukea toipumiseen. Hoitojakso alkaa yksilöllisellä hoitosuunnitelmalla, jossa otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja riippuvuuden vakavuus. Ensimmäisen viikon aikana keskitytään yleensä päihdehoidon alkuvaiheeseen, joka voi sisältää esimerkiksi päihdehistorian selvittämisen ja hoitotavoitteiden asettamisen.

Hoidon aikana asiakas osallistuu erilaisiin terapiamuotoihin, kuten yksilöterapiaan ja ryhmäterapiaan. Yksilöterapiassa käsitellään henkilökohtaisia haasteita ja tavoitteita, kun taas ryhmäterapiassa asiakkaat jakavat kokemuksiaan ja saavat vertaistukea toisiltaan. Lisäksi hoitojaksoon voi kuulua erilaisia ryhmätoimintoja, kuten liikuntaa, rentoutumisharjoituksia ja päihdekasvatusta. Hoitojakson aikana pyritään myös tukemaan päihteettömään elämäntapaan siirtymistä ja opettamaan uusia selviytymiskeinoja päihteettömään arkeen.

Miten jatkohoito toimii päihdehoidossa?

Kantamon päihdehoidossa jatkohoito on olennainen osa toipumista ja riippuvuuden hallintaa. Neljän viikon hoitojakson jälkeen asiakkaat voivat osallistua 11 kuukauden mittaiseen jatkohoitoon, joka tukee toipumista ja auttaa ylläpitämään raittiutta. Jatkohoito voi sisältää esimerkiksi ryhmäterapiaa, mentorointia, jatkoseuranta-aikoja ja päihdevalmennusta.

Jatkohoidon keskeisenä tavoitteena on vahvistaa päihderiippuvaisen selviytymistaitoja ja auttaa häntä ylläpitämään päihteetöntä elämäntapaa arjen haasteista huolimatta. Jatkohoidossa käsitellään myös mahdollisia jälkihoitoon liittyviä kysymyksiä ja ongelmia, sekä tarjotaan tarvittaessa tukea päihderiippuvaisen läheisille. Kantamon mobiilisovellus on myös hyödyllinen tuki jatkohoidossa, sillä se tarjoaa tietoa päihderiippuvuudesta ja auttaa raittiuden ylläpitämisessä.