09-3611 9880   Avoinna joka päivä 8.00 - 21.00

Alkoholismi ja päihderiippuvuus

Julkaistu 03/05/2019

Alkoholismi on vakava primäärinen, krooninen sairaus, joka hoitamattomana johtaa ennenaikaiseen kuolemaan. Alkoholi ei ole ainoa päihderiippuvuus, sillä riippuvuus voi kehittyä muihinkin aineisiin. Päihderiippuvuuksista alkoholismi on kuitenkin maassamme ylivoimaisesti yleisin.

Lääke- ja huumeriippuvuudet jakavat paljon samoja tunnusmerkkejä alkoholismin kanssa. Pääasiassa riippuvuuden ydinoireisiin kuuluvat aineen käyttöhimo ja siihen liittyvä pakonomaisuus.

Päihderiippuvaisella on usein vaikeuksia hallita aineen käytön aloitusta, käyttömääriä ja lopettamista. Pitkässä juoksussa tämä johtaa yleensä ongelmiin itsestään huolehtimisessa, harrastuksissa, ihmissuhteissa, koulussa tai työpaikalla. Pitkään jatkuneeseen käyttöön liittyy usein myös aineen sietokyvyn kasvua ja vieroitusoireita.

Kantamo tarjoaa Minnesota-hoitoa päihderiippuvuuksista kärsiville

Vaikka alkoholismi ja muut päihderiippuvuudet ovat parantumattomia sairauksia, niitä voidaan hoitaa. Kantamo tarjoaa edistyksellistä Minnesota -hoitomallin päihdekuntoutusta alkoholisteille ja päihderiippuvaisille. Tarjoamme myös tukea riippuvaisten läheisille.

Kantamon hoidon tulokset perustuvat siihen, että ihminen pystyy kohtaamaan oman tilansa rehellisesti turvallisessa ympäristössä ja alkaa muuttamaan omaa käyttäytymistään. Näin syntyvä aito raittius ei ole taistelua päihteitä vastaan, vaan vilpitön halu elää raittiina.

Kantamon tarjoama Minnesota -hoito antaa myös työkalut kohdata uusi raitis elämä, iloineen ja suruineen. Toipunut raitis päihderiippuvainen voi elää erittäin laadukasta ja miellyttävää elämää, jossa hän ja hänen läheisensä voivat hyvin.

Tutustu hoitoon

Millainen on alkoholisti ja päihderiippuvainen?

Alkoholismi ja päihderiippuvuus ovat kokonaisvaltaisia sairauksia, jotka vaikuttavat kaikkiin elämän osa-alueisiin. Riippuvuus päihteisiin tai alkoholiin syntyy perintötekijöiden ja altistuksen yhdistelmästä. Vaikka perintötekijöiden valossa henkilöllä olisi kaikki mahdollisuudet sairastua, mutta jos henkilö ei käytä alkoholia tai muita päihteitä, ei riippuvuutta pääse syntymään.

Päihderiippuvaisen sairastuttua riippuvuus alkaa ohjata koko elämää. Häpeä ja syyllisyys omasta alkoholin tai päihteiden käytöstä kasvaa vähitellen, käyttöä selitellään ja salaillaan.

Jos oma juominen tai päihteiden käyttö mietityttää, voi omaa mahdollista riippuvuutta kartoittaa neljällä yksinkertaisella kysymyksellä:

 1. Oletko yrittänyt vähentää päihteiden käyttöä ja epäonnistunut siinä?
 2. Onko läheisesi tai tuttavasi ilmaissut huolensa tai ärtymyksen päihteiden käytöstäsi?
 3. Käytätkö alkoholia keinona lievittää krapulaa?
 4. Tunnetko syyllisyyttä päihteiden käytöstäsi?

Hyvin usein päihderiippuvainen kokee elämän olevan epäreilua, “olevansa oman elämänsä uhri”, ahdistunut, masentunut ja uupunut. Tähän sekoittuu hyvin useasti myös niin häpeän kuin syyllisyyden tunteita, pelkotiloja ja unettomuutta.

Ihminen, joka ei sairasta alkoholismia tai päihderiippuvuutta, ei koe häpeää tai syyllisyyttä päihteiden käytöstään. Hänen käyttäytymisensä ei muutu, jos hän ei saa päihteitä.

Päihderiippuvuus ja alkoholismi ovat kuin suuri musta aukko

Päihderiippuvuutta voi kuvailla mustaksi aukoksi, joka imee kaiken muun iloa elämään tuovat asiat ympäriltään. Päihderiippuvaisen käyttäytyminen muuttuu ärtyneeksi, jos hän ei saa päihteitä. Elämä muuttuu käyttökerrasta käyttökertaan elämiseksi. Kaikki muu tällä välillä on suorittamista ja sairastunut tähtää päihteidenkäytöstä saatavaan niin sanottuun helpotukseen.

Alkoholismi ja päihderiippuvuus ovat eteneviä sairauksia, jotka etenevät niin pitkään kuin päihteitä käytetään. Päihderiippuvuuden mukanaan tulevat ylilyönnit ja negatiiviset tapahtumat vain pahenevat sairauden edetessä. Nämä ovat omiaan aiheuttamaan ahdistusta ja pahaa oloa läheisissä.

Alkoholistin ja päihdeongelmaisen tunnusmerkkejä:

 • Päihdettä käytetään suurempi määrä tai pidempään kuin oli tarkoitus
 • Ei kykene halusta huolimatta vähentämään tai lopettamaan käyttöä
 • Vastuuntunnottomuus kasvaa myös tärkeissä asioissa
 • Puutteellinen todellisuudentaju omasta tilasta, rahasta sekä perheen hyvinvoinnista
 • Ristiriidat läheisten kanssa
 • Kriittisyys, toisten syyttäminen sekä uhriutuminen
 • Vaikeudet koulussa tai työpaikalla
 • Taloudelliset vaikeudet
 • Lain rikkominen
 • Päihteiden käytön salailu
 • Mielenkiinto harrastuksiin vähenee
 • Muutokset mielialoissa
 • Univaikeudet

Vika on aina muissa

Päihderiippuvuuteen ja alkoholismiin kuuluu hyvin voimakas oman tilan kieltäminen. Sairastunut voi myöntää isoimmat ylilyönnit, muttei varsinaista riippuvuutta. Siksi sairaus on hyvin raskasta niin päihderiippuvaiselle kuin hänen läheisilleen. Oman tilan näkemättömyys aiheuttaa henkisesti raskaita tilanteita, koska päihderiippuvainen suhtautuu yleensä hyvin kriittisesti ja vihamielisesti läheisiin, jotka yrittävät puhua päihteiden käytöstä.

Tämä ei ole kuitenkaan ole tahallista, eikä tarkoita sitä etteikö päihderiippuvainen haluaisi vähentää tai lopettaa päihteiden käyttöä. Hän ei yksinkertaisesti näe omaa tilaansa, sillä hyvin usein “sairauden tunne” puuttuu. On hyvin tyypillistä alkoholistille ja päihderiippuvaiselle syyttää ympäristöä tai mielenterveydellistä tilaansa: masennusta, ahdistusta, työn raskautta, puolison ymmärtämättömyyttä – kaikkea muuta paitsi itseään.

Koko perhe sairastaa

Alkoholismi ja päihderiippuvuudet ovat koko perheen sairauksia. Se vaikuttaa kaikkiin, jotka elävät päihderiippuvaisen rinnalla. Päihderiippuvuus ja alkoholismi lähipiirissä aiheuttaa voimakasta häpeää, syyllisyyttä, vihaa ja jopa psykosomaattisia oireita sairastuneen läheisissä.

Alkoholisti tai muista päihteistä riippuvainen elää omassa todellisuudessaan myös silloin, kun hän ei käytä päihteitä. Tämän kaltaisessa tilanteessa eläminen vaikuttaa kaikkiin hänen läheisyydessään.

Vaikutukset varsinkin päihderiippuvaisen lapsilla heijastuvat usein koko elämän ajan. He kokevat usein selittämätöntä syyllisyyttä, riittämättömyyden tunnetta ja pahaa oloa ymmärtämättä mistä tunteet johtuvat.

Läheiset kuuluvat Kantamon hoitoon olennaisena osana. Lisäksi tarjoamme läheishoitoa päihderiippuvaisten läheisille. Tarkoituksena on, että läheiset oppivat ymmärtämään päihderiippuvuutta, sairastuneen toimintamalleista ja millaisia vaikutuksia riippuvaisella on itseensä.

Perinnöllisyys alkoholismissa ja päihderiippuvuudessa

Toisin kuin luullaan, päihderiippuvuus voi puhjeta hyvinkin nuorena. Ikä ei kuitenkaan ole määrittävä tai suojaava tekijä siinä, kuka sairastuu. Myös nuori voi olla päihderiippuvainen.

Riippuvuuden synnyttyä muutokset aivoissa ja hermostossa ovat pysyviä. Päihteiden käytöstä tulevat fyysiset vieroitusoireet sekä haitat elimistölle tulevat kaikille, mutta päihderiippuvuuden syntyyn tarvitaan perinnöllinen alttius, jotta riippuvuus syntyy.

Päihderiippuvuutta ja siihen liittyvää perinnöllisyyttä tutkitaan runsaasti. Tutkimukset osoittavat perimän olevan määrittävä tekijä päihderiippuvuuden synnyssä. Perinnöllisyydellä tarkoitetaan alttiutta sairastua päihderiippuvuuteen, sillä kenestäkään ei tule päihderiippuvaista ilman päihteiden käyttöä.

Kukaan ei tietoisesti käytä päihteitä sairastuakseen päihderiippuvuuteen. Sairauden perinnöllisen luonteen huomioiden sairastunutta ei tule syyllistää.

Miten parantua alkoholismista tai päihderiippuvuudesta?

Vanha sanonta ”kannettu vesi ei kaivossa pysy” sopii raitistumiseen erittäin hyvin. Ihminen voi raitistua vain oivaltamalla asiat itse, niitä ei voi kukaan kertoa. Päihderiippuvuuteen ja alkoholismiin kuuluu hyvin voimakas oman tilan kieltäminen.

Vaikka alkoholismi ja päihderiippuvuus ovat kroonisia sairauksia, niistä voi toipua. Riippuvuus vaikuttaa koko ajan terveyteen, talouteen, ihmissuhteisiin ja loppuvaiheessa työelämään. On tärkeää ymmärtää, ettei näitä seurauksia tule välttämättä sairauden alkuvaiheessa. Päihderiippuvainen on mestari pitämään kulisseja yllä hyvinkin pitkään, kunnes ne lopulta kaatuvat.

Sairauden perinnöllisen luonteen huomioiden päihderiippuvuudesta ei parane koskaan, mutta toipuu kyllä. Toipuminen vaatii täysraittiutta kaikista päihdyttävistä aineista ja sairauden myötä muodostuneiden käytösmallien purkamista sekä uuden elämän opettelua.

Minnesota-hoidon avulla kohti raitista elämää

Päihderiippuvainen itse haluaisi palata ns. kohtuukäyttöön, mutta tämä on mahdotonta. Kerran sairastunut ei voi käyttää lainkaan päihdyttäviä aineita. Yksikin annos johtaa samaan käyttöön kuin viimeisellä käyttökerralla. Ainut vaihtoehto on täysin päihteetön elämäntapa.

Kantamo tarjoaa Minnesota -hoitoa päihderiippuvaisille ja alkoholisteille. Perushoitoon kuuluu laitosjakso, joka kestää 28 – 35 vuorokautta. Perushoidon aikana pyritään, että potilas itse ymmärtää päihderiippuvuuden olevan sairaus. Minnesota -hoitoon kuuluu myös jatkohoito perushoitojakson jälkeen maksuttomassa avohoidossa.

Kantamon perushoidon aikana raitistutaan ja jatkohoidossa tuetaan raitista elämää.

Mikä on "kuiva humala"?

On tärkeää ymmärtää, että päihderiippuvuus vaikuttaa päihderiippuvaisen käyttäytymiseen ja tunne-elämään myös silloin, kun hän ei käytä päihteitä. Tällä tarkoitetaan samanlaisia käytöstapoja (ärtyneisyys, ahdistus) myös silloin, kun päihteitä ei käytetä.

Nämä käytösmallit saattavat olla jopa voimakkaampia kuin päihteitä käytettäessä. Tästä käytetään termiä ”kuiva humala”. Se on tila, jossa päihderiippuvainen pyrkii olemaan ilman päihteitä, mutta joutuu jatkuvasti taistelemaan päihteitä vastaan. Päihderiippuvainen ja läheiset usein uskovat, että asiat muuttuvat paremmaksi, kun päihteet jäävät pois. Pelkkä päihteen pois jättäminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa.

Siksi Kantamon tarjoama jatkohoito on ensisijaisen tärkeää raitistuvalle potilaalle.

Kohti raitista elämää

Päihderiippuvuus tuo mukanaan runsaasti ihmiselle itselleen epänormaaleja käytösmalleja. Sairaus korostaa negatiivista käyttäytymistä kuten salailua, valehtelua, vihaisuutta, ärtyneisyyttä jne. Ihmisen todellinen luonne positiivisine puolineen hiljalleen häviää.

Päihderiippuvaisen raitistuessa hän kykenee näkemään oman käyttäytymisensä ja palaan oikeaan itseensä. Näin elämän laatu paranee ja mahdollistaa myös läheisten toipumisen.

Kantamon tarjoamassa hoidossa saa mahdollisuuden nähdä oman tilansa ja saa työkaluja oman elämänsä muutokseen.

Ota yhteyttä, me autamme.

Asiantuntijamme vastaavat kaikkiin kysymyksiinne joka päivä aamusta iltaan.

Neuvomme päihderiippuvaisia sekä läheisiä kaikissa hoitoon lähtemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä alkoholismista ja päihderiippuvuudesta

Mistä alkoholismi ja päihderiippuvuudet johtuvat?

Alkoholismi ja muut päihderiippuvuudet ovat kroonisia neurologisia sairauksia. Niiden syntyyn vaikuttavat perinnölliset tekijät kuin itse päihteiden käyttö. Sairauden etenemiseen vaikuttaa voimakkaasti ympäristötekijät: kuinka paljon päihteitä henkilö pystyy käyttämään. Suurimmalla osalla yleisin hidaste on työ, joka rajoittaa alkoholismin etenemistä juomisen alkuvaiheessa.

Voiko alkoholismista ja päihderiippuvuudesta parantua?

Ei voi, mutta siitä voi toipua. Kantamon tarjoamassa Minnesota -hoidossa on mahdollista päästä kohti päihteetöntä elämää. Riippuvuus kuitenkin on ja pysyy koko elämän ajan, eikä toipuva voi koskaan palata päihteiden pariin ja ne ovat vain osa ongelmaa.

Hoidossamme on tärkeintä on kuitenkin se, että sairastunut ymmärtää ettei pelkkien päihteiden poisjättäminen elämästä ole perimmäinen ratkaisu riippuvuuteen. Ihmisen on myös ymmärrettävä, kuinka päihderiippuvuus on vaikuttanut omaan elämään.

Läheiseni on alkoholisti / päihderiippuvainen. Mitä minun pitäisi tehdä?

Ensimmäinen asia, joka jokaisen läheisen tulee ymmärtää on, ettet ole tilanteessa syyllinen. Kaikki, mitä olet tehnyt tai jättänyt tekemättä juomisen tai päihteiden käytön vähentämiseksi tai estämiseksi on turhaa. Siihen ei voi vaikuttaa kukaan muu kuin päihderiippuvainen itse. Eli juomisen tai käytön kontrollointi kannattaa lopettaa.

Toinen tärkeä asia on ymmärtää, ettei ole olemassa syytä tai syyllisiä päihteen käyttöön. Me päihderiippuvaiset käytämme päihteitä, koska olemme päihderiippuvaisia. Osaamme kyllä kertoa sata syytä, miksi pitää juoda / käyttää päihteitä, mutta todellisuudessa emme tiedä itsekään.

Kolmas ja ehkä se vaikein asia on ymmärtää, ettei läheinen voi auttaa päihderiippuvaista raitistumaan. Et voi rakastaa häntä raittiiksi.

Vaikka kyseessä on fyysinen aivoisairaus, vastuu itsensä hoitamisesta on päihderiippuvaisella itsellään. Mitä pikemmin hän joutuu kohtaamaan oman juomisensa seuraukset, sitä pikemmin voi hän saada apua.

Meillä Suomessa on käsitys, että päihderiippuvaista ei voi auttaa, mikäli hän ei polvillaan rukoile apua. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Meille Kantamoon Minnesota-hoitoon tulevista potilaista yli 90% tulee ulkoisella motivaatiolla. On päihdehoidon tehtävä motivoida ihminen raitistumaan itsensä takia.

Pysy vahvana ja ota meihin yhteyttä, me autamme.

Miten saada päihderiippuvainen hoitoon?

Se on hyvin vaikea tehtävä. Päihderiippuvuuten liittyy vahva kieltomekanismi. Sairastuneen läheisen hoitoon saaminen ei ole sentään mahdoton tehtävä: se vaatii tietynlaisen otteen ja oikean ajankohdan. Me Kantamossa tarjoamme apua ja tukea myös läheisille. Vaikka sinusta läheisenä tuntuisi, että kaikki on jo kokeiltu, kannattaa silti soittaa meille. Me autamme.

Mitä eroa on alkoholin liikakäytöllä ja alkoholismilla?

Alkoholin liikakäytössä puhutaan annosmääristä ja kerroista. Annosrajat ovat tässä hyviä mittareita, esimerkiksi THL:n sivuilta löytyy käyttösuosituksia. Mikäli alkoholia kuluu enemmän kuin suositukset antavat myöten, ilmenee liikakäyttäjällä hyvin usein niin fyysisiä kuin psyykkisiä ongelmia. Alkoholin liikakäytössä on kuitenkin pohjimmiltaan kyse vain siitä, että käyttää alkoholia yli suositusmäärien. Alkoholin liikakäyttäjä voi helposti siirtyä kahviin sen viinilasin sijaan. Alkoholismissa määrillä ei ole sinänsä merkitystä. Alkoholi alkaa ohjailla alkoholistin elämää kokonaisvaltaisesti pienin askelin vuosien aikana.

Juoko alkoholisti koko ajan?

Ei välttämättä. Alkoholisti voi juoda esimerkiksi vain kerran vuodessa, koko kesäloman ajan. Alkoholismin keskeinen kriteeri kuitenkin on, että käyttö jatkuu kiistattomista haitoista huolimatta. Esimerkiksi jos läheinen pahoittaa mielensä juomisensa ja kertoo sen alkoholistille, mutta tämä vain jatkaa juomista, on kyseessä yhdenlainen kiistaton haitta.

Voiko alle 30-vuotias olla alkoholisti?

Voi. Alkoholismille ei ole olemassa ikärajaa. Me Kantamossa hoidamme 18-vuotiaasta lähtien kaiken ikäisiä päihderiippuvaisia.

Kantamon blogi

2.5.2019 21:27

Miten päihderiippuvaisen saa hoitoon?

Suomessa vallalla olevan käsityksen mukaan tahto hoitoon menemiseen täytyy löytyä riippuvaiselta itseltään, muuten hoidosta ei…

Lue koko kirjoitus
9.4.2019 13:21

Milla, kulissialkoholisti, uranainen ja uusperheen äiti

Olen 42-vuotias ja elän uusperheen arjessa, työni on ollut minulle aina merkityksellistä. Olen ollut raittiina…

Lue koko kirjoitus

Lue lisää tarinoita Kantamon blogista

Blogiin